C

Publikasie
Bladsy
Onderwerp
Teks
Bydaer
Datum
SAG Vol 1
p?
Catharina VAN DIE KAAP
DE BERAULT en Catharina van die Kaap is *nie* die ouers van ene Catharina DE BERO nie (sien die errata by DE BERO Catharina)
Marie Meyer
2005/02/10
Geslagsregisters van die ou Kaapse Families, De Villiers & Pama
135
Cellier, Josu?, b1 - doopdatum
Fout : =01.01.1701
Mariana Olivier
2004/10/19
Regstelling : =02.01.1701
Bron : Drakenstein/Paarl Doopregister G3/3/1, p15.
(Die doopdatum in SAG1, p563 is korrek.)
SAG Vol 1
563
Cellier, Josu?, Stamvader - geboortedatum
Fout:
Mariana Olivier
2004/10/19
*c1677
Regstelling:
*c1667
Bron:
Volgens sy testament (CJ 2600, no 28, gedateer 15.03.1720) was hy met die opstel van die testament 53 jaar oud.
Geslagsregisters van die ou Kaapse Families, De Villiers & Pama
135
Cellier, Josu?, Stamvader - geboortedatum
Fout : *1676
Mariana Olivier
2004/10/19
Regstelling : *c1667
Bron : Volgens sy testament (CJ 2600, no 28, gedateer 15.03.1720) was hy 53 jaar oud met die opstel van die testament.
SAG Vol 1
568
Celliers, Charl Arnoldus, s.v. b2c1d1e1f4 - ongeklassifiseer in SAG1
Ongeklassifiseerde Charl Arnoldus se voorname is Charl Andries of Charles Andreas *12.09.1852 =Wellington 10.10.1852, seun van b2c1d1e1f4 Jacob Daniel CELLIERS en Susanna Wilhelmina MARAIS (SAG1, p563).
Mariana Olivier
2004/10/19
Bronne:
1. Wellington Doopregister G25/3/1, p179.
2. Sterftekennis TAB, MHG 0/8845.
SAG Vol 1
563
Celliers, Jacob Daniel, b2c1d1e1f4 - doopdatum
Fout : =26.02.1814
Mariana Olivier
2004/10/19
Regstelling : =20.02.1814
Bronne : Paarl Doopregisters G3/3/6 en G3/3/7, p4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikasie
Bladsy
Onderwerp
Teks
Bydaer
Datum
SAG Vol 1
563
Celliers, Johannes Francois Elias, b2c1d1e1f4g1h1 - geboortedatum
Fout : *21.01.1865
Mariana Olivier
2004/10/19
Regstelling : *12.01.1865
Bron : Wellington Doopregister G25/3/3, p36.
SAG Vol 1
567
CILLIERS, Abraham Albertus b7c1d2e2 - kinders
f1 Anna Maria: Fout: = Swellendam 27.1.1832; korreksie: = Swellendam 14.3.1830
Leon Endemann
2005/08/29
f2 Abraham Albertus: Fout: = Swellendam 27.1.1832; korreksie: = Swellendam 29.1.1832. Fout: x Wilhelmina Susanna STOOP; korreksie: x Worcester 4.1.1853 Alida Elizabeth MARAIS ( WS Stoop x b7c1d8e2 Abraham Albertus Cilliers; die kinders g1 en g2 is b7c1d8e2 se kinders).
f3 Johannes Stephanus: Fout: * 2.12.1833; korreksie: * 12.12.1833
SAG Vol 1
563
Cilliers, Anna Magdalena, b2c1d1e1f1 - Gade en sterfdatum
Fout 1 : xCornelis Jeremias GOOSEN
Mariana Olivier
2004/10/19
Regstelling : xCornelis Johannes GOOSEN
Bronne:
1. Paarl Huweliksregister G3/5/2, p21. - Voorname = Johan Cornelis.
2. Op sy sterftekennis MOOC 6/9/309, no 2291 en sy vrou se sterftekennis MOOC 6/9/143, no 9436 is sy voorname Johannes Cornelis.
(In Geslagregisters van die ou Kaapse Families, p135 is sy voorname korrek.)
 
Fout 2 : +06.06.1872
Regstelling : +06.06.1873
Bron : Sterftekennis MOOC 6/9/143, no 9436.
(In Geslagregisters van die ou Kaapse Families, p135 is haar sterfdatum korrek.)
SAG Vol 1
564
Cilliers, Debora Susanna b2c1d1e5f1 - Huweliksdatum
Fout:
Mariana Olivier
2004/12/17
x10.05.1830
Regstelling:
xPaarl 10.05.1835 Carel Christoffel FRICK
Bron:
Paarl Huweliksregister G3/5/2, p61.
SAG Vol 1
568
Cilliers, Deobra Susanna, d.v. b2c1d1e1 - Ongeklassifiseer in SAG1
Ongeklassifiseerde Debora Helena CILLIERS
Mariana Olivier
2004-11-05
Dogter van b2c1d1e1 Johannes Francois CILLIERS en sy 2de vrou Maria Magdalena BREED
*16.10.1841 =Paarl 28.11.1841
+Kroonstad 29.10.1874
xEdward Evomey NORMAN
Bronne:
1. Doopregister G3/3/8, p450.
2. Sterftekennis VAB, C176.
SAG Vol 1
564
CILLIERS, George Stephanus b2c1d1e5f4 - Doopplek
Fout:
Mariana Olivier
2004-12-17
=Graaff-Reinet 13.07.1820
Regtelling:
*25.06.1820 =Paarl 13.07.1820
Bron:
Paarl Doopregister G3/3/7B, p221.
SAG Vol 1
564
CILLIERS, Jan Daniel b2c1d1e5f2 - Sterfdatum
Fout:
Mariana Olivier
2004-12-17
+19.01.1887
Regstelling:
+Wellington 19.06.1887
Bron:
Sterftekennis MOOC 6/9/246, no1010.
SAG Vol 1
568
CILLIERS, Jan Stephanus van Pretoria - Ongeklassifiseerde in SAG1
Hy is Johannes Stephanus CILLIERS *29.10.1869 =Fraserburg 06.02.1870 (Fraserburg Doopregister G68/3/1, p178).
Mariana Olivier
2004-12-17
Hy is die seun van Leonardus Dirk CILLIERS en Elisabeth Aletta Catharina CELLIERS.
Hy is die kleinseun van b2c1d1e2f2 Johannes Stephanus CILLIERS =20.01.1811 (SAG1, p564)
Hy is xKaapstad 29.09.1896 met Elizabeth Gertruida VAN NIEKERK (Kaapstad Huweliksregister G1/13/12, no 337).
Op p568 word hul huweliksdatum as September 1896 aangegee en haar voorname as Elizabeth Geertruyda.
Geslagsregisters van die ou Kaapse Families, De Villiers & Pama
135
Cilliers, Jan, b2c1 - huweliksdatum
Fout : x10.10.1751
Mariana Olivier
2004-10-19
Regstelling : x08.10.1751
Bron : Tulbagh Huweliksregister G4/9/1, p4.
SAG Vol 1
563
Cilliers, Jan, b2c1 - huweliksdatum
Fout : x10.10.1751
Mariana Olivier
2004-10-19
Regstelling : x08.10.1751
Bron : Tulbagh Huweliksregister G4/9/1, p4.
 
 
 
 
 
 
Publikasie
Bladsy
Onderwerp
Teks
Bydaer
Datum
SAG Vol 1
567
CILLIERS, Johanna Sophia b7c1d2e3f7 - doopdatum
Fout: = Swellendam 12.2.1851; korreksie: = Swellendam 13.2.1851.
Leon Endemann
2005-08-29
SAG Vol 1
564
CILLIERS, Johannes Stephanus b2c1d1e2f2 - vrou se voorname
Fout:
Mariana Olivier
2004-12-17
xHilda Aletta STOFBERG
Korreksie:
xAlida Aletta STOFBERG
Bronne:
o.a. haar doopregister G1/8/10C-p504 en haar sterftekennis MOOC 6/9/277-no266
SAG Vol 1
568
CILLIERS, Nicolaas Albertus Smit, s.v. b2c1d1e5f2g1 Pieter Charl, Ongeklassifiseer in SAG1
Nicolaas Albertus Smit CILLIERS *23.05.1879 =Wellington 20.07.1879 (Wellington Doopregister G25/3/5, p240).
Mariana Olivier
2004-12-17
+Bloemfontein Hospitaal 13.04.1950, woonagtig te Aliwal-Noord (Sterftekennis MOOC 2219/50).
Hy is die seun van Petrus Charles CILLIERS (Pieter Charl op p564) en Maria Sophia Francina SMIT.
Op p568 word 4 kinders vir hom gegee en benewens b3 Maria Smit CILLIERS wie se geboortedatum ooglopend 1907 en nie 1807 moet wees nie, beskik ek oor geen aanvullende data vir die kinders nie.
 
SAG Vol 1
564
Cilliers, Susanna Debora b2c1d1e3 - Doopdatum
Fout:
Mariana Olivier
2004-12-17
=20.01.1787
Korreksie:
=Paarl 20.01.1788
Bron:
Paarl Doopregister G3/3/4, p53.
Geslagsregisters van die ou Kaapse Families, De Villiers & Pama
135
Cilliers, Susanna Debora b2c1d1e3 - Doopdatum
Fout:
Mariana Olivier
2004-12-17
=20.01.1787
Korreksie:
=Paarl 20.01.1788
Bron:
Paarl Doopregister G3/3/4, p53.
SAG Vol 1
567
CLLIERS, Jan Bastiaan b7c1d2e3f4 - doopdatum
Fout: = Swellendam 1.1.1845; korreksie: = Swellendam 6.1.1845
Leon Endemann
2005-08-29
SAG Vol 1
p629d
Coetzer X de Villiers XX Minnaar
Daar is 'n moontlike fout in SAG vol 1 p629d tov die huwelik vermeld tussen Jacobus Jeremias Coetzer en Anna Minnaar. Hierdie huwelik word ook
Johan J Pottas
2004-06-02
vermeld as met Jacobus Jeremias Coetzer in SAG vol5 p626b.
 
Dat Anna Minnaar getroud is met Jeremias Coetzer is so, maar watter een
van die twee broers?
 
Jacobus Jeremias =23/08/1765
Of
Jeremias =12/10/1766
 
Na aanleiding van die volgende testament is my keuse die jonger broer om die volgende redes:
 
1. KAB MOOC 7/1/48.8
Testament van Jeremias Coetzer en Anna Minnaar opgestel en onderteken te
Cabo de Goede Hoop op 24 Julie 1795.
In hulle gesamentlike testament benoem hy sy huidige vrou Anna Minnaar, sy kinders gebore uit hierdie huwelik en sy kinders uit sy vorige huwelik met Maria Susanna de Villiers, naamlik Jeremias Petrus, Izaac Jacobus en Maria Susanna Margaretha. Sy benoem haar huidige man Jeremias Coetzer, haar kinders gebore uit hierdie huwelik en haar kinders uit haar vorige huwelik met Josua le Roux naamlik Josua le Roux en Elizabeth Louisa le Roux.
 
2. Pama p1039 meld dat Maria Susanna de Villiers getroud is met Jeremias
Coetzer =12/1/1766 op 19/03/1786.
 
3. In bogenoemde testament word hy slegs as Jeremias genoem en nie
Jacobus Jeremias nie.
 
4. In die boedelinventaris van 6 November 1793 van Maria de Villiers sy
eerste eggenoot word slegs die naam Jeremias gebruik.
SAG Vol 1
684
CRONJE, Andries Lodewikus, b3c7d8 - huwelik
Die huweliksdatum is foutief. Korrekte datum: 20.10.1833. Die geboortedatum van Andries Lodewikus se vrou is waarskynlik 17.11.1816. Sy word verwar met iemand met dieselfde naam in SAG vol 4 p. 59. Sien daar b1c9d5e3 en b1c9d4e7.
Leon Endemann
2005-05-18