Dienste

Dienste

Eie navorsing kan in GISA se Leeskamer onderneem word Maandae tot Vrydae vanaf 08h00 tot 16h00. GISA is heeljaar oop vir die publiek behalwe tussen Kersfees en Nuwejaar, en op vakansiedae.  Die leeskamer is beskikbaar teen die volgende tariewe:

 
(a) R32-00 per uur tot 'n maksium van R150-00 per dag
  
 

OF

 
(b)  R480-00 per week
 
OF
 
(c) R2800-00 per jaar.
 
Vriende van GISA betaal R25.00 per uur.

Geregistreerde voorgraadse studente betaal R10-00 per uur met bewys van registrasie tot 'n maksimum van R80-00 per dag.
 
Gelde is betaalbaar aan die einde van die besoek

 
 

Navorsing

 
 

NUWE DIENS AAN NAVORSERS

Persone wat nie GISA se kantore kan besoek vir genealogiese navorsing nie, kan nou vir GISA versoek om navorsing in opdrag namens hulle te doen teen 'n tarief.  U is welkom om u versoek te rig met soveel beskikbare inligting moontlik aan bestellings@gisa.org.za