Dienste

Dienste

Eie navorsing kan in GISA se Leeskamer onderneem word Maandae tot Vrydae vanaf 08h00 tot 15h00 vanaf 1 September 2015. GISA is heeljaar oop vir die publiek behalwe tussen Kersfees en Nuwejaar, en op vakansiedae.  'n Lys van genealogiese en familiegeskiedenis boeke wat in GISA se biblioteek beskikbaar is, is hier te sien. Die fasiliteite (bronne, mikrofiche lesers, rekenaars vir naslaan doeleindes ens) is beskikbaar teen die volgende tariewe:

 
(a) R40-00 per uur tot 'n maksium van R150-00 per dag
  
OF
 
(b)  R600-00 per week
 
OF
 
(c) R2800-00 per jaar.
 

Geregistreerde voorgraadse studente betaal R10-00 per uur met bewys van registrasie tot 'n maksimum van R80-00 per dag.
 
Gelde is betaalbaar gedurende besoek

 
Navorsing
 
NUWE DIENS AAN NAVORSERS

Persone wat nie GISA se kantore kan besoek vir genealogiese navorsing nie, kan nou vir GISA versoek om navorsing in opdrag namens hulle te doen teen 'n tarief.  U is welkom om u versoek te rig met soveel beskikbare inligting moontlik aan bestellings@gisa.org.za  

Desember  -  Die kantoor sal gesluit wees van die 28ste Desember 2015 tot en met die 8ste Januarie 2016