Feite oor ons

GISA Geloods
Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) is op Donderdag 30 Julie 1998 geopen by Banghoekweg 115, Stellenbosch.

 Gisa kantore

Argivale Bronne
GISA word tans druk besoek deur familienavorsers wat gebruik maak van die beskikbare fasiliteite en omvangryke bronne en versamelings. Die Instituut se personeel is deurentyd gereed om voornemende navorsers met raad en daad by te staan om hulle uiteindelik in staat te stel om selfstandig hul navorsing voort te sit. Ervare navorsers stel dit ten doel om hulle bevindinge en inligting, met moeite verkry, te boekstaaf tot voordeel van en vir gebruik deur ander familielede en belangstellendes. Die Instituut speel ook hierin ‘n vername rol en ontvang derhalwe gereeld eksemplare van familiegeskiedenisse, geslagsregisters, streekgeskiedenisse en gemeentegeskiedenisse.  Hierdie werke is uiters waardevolle toevoegings tot die Instituut se bestaande versamelings.
Mikrofilms    
 
 
 
 
 
    
 2 000 bevattende NG Kerkregisters (doop-, huwelik- en lidmaatregisters) van KP, Transvaal, OVS en Natal, asook van Nederduitsch Hervomde asook Gereformeerde Kerke; boedels van die KP, Natal en OVS.
 Meer as ‘n 1 000 bevattende NG Kerk- en dogter sendingkerke registers (doop-, huwelik- en lidmaatregisters)
 
Mikrofilmlesers
 
Foto's    
4100 fotos van 500 families.
Biblioteek    
Nagenoeg 5 000 naslaanboeke en genealogiese publikasies.
Sowat ‘n 100 CD’s oor verskillende families
 
Biblioteek
 
Tydskrifte    
26 genealogiese tydskrifte: totaal sowat 2500 uitgawes.
Mikrofiche    
Genealogical Index (Britse eilande, Europa, Noord-Amerika, Meksiko).
Manuskripte    
Verskeidenheid ongepubliseerde manuskripte.
Genealogiese inligting     
Om-en-by 1 000 000 name op GISA se rekenaar databasis; sien Rekenaar-Databasis, vir verdere inligting.
GEDCOM Argief    
Genealogiese data van geselekteerde families in Gedcom formaat (meer as 50 000 name), via die Internetbeskikbaar.

 
Rekenaar Databasis
GISA beskik tans oor sewe rekenaar werkstasies waarop soektogte in die databasis deur besoekers onderneem kan word. Al 17 dele van Gisa se reeks Suid-Afrikaanse Geslagregisters is ook op die rekenaars beskikbaar vir naslaan doeleindes.
 
Publikasies
Die Instituut se vernaamste funksies is om genealogiese inligting te versamel en te bewaar vir toekomstige verwysing asook die beskikbaarstelling daarvan d.m.v. ondermeer die internet en publikasies, waarvoor bydraes deur navorsers ook vir insluiting oorweeg word.
 
Boeke Beskikbaar
GISA beskik oor ’n groot aantal nuwe genealogiese publikasies wat van die Instituut bestel en aangekoop kan word. Ondermeer is al 17 volumes van die reeks “Suid-Afrikaanse Geslagsregisters” (agttien CD’s van dieselfde reeks); volumes 2, 4 en 5 van die “Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek” en die “Handleiding vir Genealogiese Navorsing in Suid-Afrika” beskikbaar. Boeke wat ook bestel kan word is werke oor die families Orlandini en Kitshoff.

SAG reeks boeke / KS'e
 
Fotoversameling
GISA versamel ook foto’s van persone, gesinne en groepe solank die mense geïdentifiseer is. Indien u beskik oor ou familiefoto’s waarvoor u nie meer plek het nie, kan u dit gerus aan die Instituut skenk.

Errata SAG-reeks
Wil u graag foute regstel wat in die reeks boeke "SA Geslagregisters" verskyn het?
Stuur u regstellings asook byvoegings aan GISA per e-pos, brief of faks en dit sal bygewerk word wanneer die ou reeks opgedateer word.
Kontak GISA by: Sien Kontak ons.
 
Genealogiese bydraes gevra
1.       GISA wil navorsers versoek om familie-inligting beskikbaar te stel om die huidige inligting in die reeks SA Geslagregisters op te dateer. Stuur u bydraes asseblief aan info@gisa.org.za. GISA is tans besig met die opdatering van L, maar alle bydraes is welkom.
2.      Privaatnavorsers wat navorsing oor hul families publiseer of versprei, word gevra om GISA daarvan in kennis te stel. Ons sal graag sulke publikasies aankoop vir ons biblioteek. Indien dit aan GISA geskenk word, sal ons dit gratis op ons webblad adverteer.