Nuus

 

April 2015

Klik hier vir 'n samestelling van gebeure by 2015 se KKNK.

 

GISA is weereens vanjaar deel van die Woordfees op Stellenbosch.  Elke oggend vanaf Maandag, 9 Maart 2015 tot en met Vrydag, 13 Maart 2015 bied GISA 'n lesing aan oor hoe jy navorsing kan doen, waar om die inligting te kry en hoe om vas te stel wie jy is.  Besprekings is noodsaaklik. Kontak ons by 021 8875070 of stuur 'n epos vir bespreking aan info@gisa.org.za.

 

  Nuus 18 November 2014 - VRYSYELLING VAN L vanne op CD

GISA is verheug om die bekendstelling van die drie L CD's bekend te maak.  Dit sal van 24 November 2014 beskikbaar wees en kan nou al bestel word by ons e-winkel. Die inligting vir die L gedeelte het van ongeveer 720 bladsye gegroei na ongeveer 1710 bladsye. Verskeie verbeteringe is ook aangebring in die vorm van aanbieding op elke CD. Die koste per CD is R300-00 en is dieselfde as die res van die SA Geslagregister reeks.

GISA nuusbrief - 2013-11-01

Vir die aflaai en of lees van die nuusbrief, klik hier

  Nuus 17 Oktober 2013 - VRYSYELLING VAN RAUCH BOEK

 

GISA stel die boek

DIE GESKIEDENIS VAN DIE RAUCH-FAMILIE IN EUROPA EN SUID-AFRIKA 1630 TOT 2013

geskryf deur Hein Pietersen Rauch bekend.  Die boek is nou beskikbaar. Klik hier vir verdere besonderhede.

 

Nuus 12 November 2012 - KERS AANBOD EN GENEALOGIESE BOEKE

GISA het in Oktober 2012 die twee J CD's – SAF v 17 (Ja – Jord) en SAF CD v 18 (Jorg – Jy) bekend gestel wat die nuwe reeks voltooi vir alle vanne van A tot en met K.
Nou bied GISA die tweede gedeelte van die reeks (SAF CD v14 (Ha – Hed) tot en met SAF v 20 (Kock – Ky)) wat uit 7 CD's bestaan aan as 'n Kersfees geskenk teen die afslag bedrag van R1690-00 (normale koste R2030-00). Dit is nou die gulde geleentheid om u nuwe reeks aan te vul. Indien u nog nie die eerste 13 CD's bestel het nie, is die verlaagde prys van R2900-00 (normale prys R3770-00) net die regte rede en tyd om dit ook aan te skaf.
 
Die Viljoen Familieregister en De Klerk: "Van Vogelvalleij na verre velde…" boeke is in Oktober 2012 bekend gestel. Die boeke tesame met die die De Swardt bly te kenne - Genealogiese verslag (1778 - 2010) en die CILLIÉ: RHEBOKSKLOOF EN SY MENSE boeke en verskeie ander is ook nou beskikbaar by GISA. Klik hier vir e-Winkel

 

  Nuus 15 Oktober 2012 - SAF REEKS NOU VOLTOOI TOT EN MET K 

Die opdatering van SAG reeks na die SAF reeks is nou voltooi tot en met die K families.  Die laaste twee uitstaande J CD's is sedert 8 Oktober 2012 beskikbaar. Alhoewel die SAF reeks slegs in C formaat uitgereik is, kan u enige tyd navraag doen vir 'n gedrukte weergawe in boek formaat.

Sien e-Winkel vir verdere inligting - SA Familieregisters / SA Family Registers CD's - Nuwe reeks / New series

 

 

GISA nuusbrief - 2012-09-15

Vir die aflaai en of lees van die nuusbrief, klik hier

NUWE RAAD

 
  
Petro Coreejes-Brink, Dennis Malan, Andrew Kok, Matilda Burden, Ritz de la Bat
Juna Malherbe, Nicol Geldenhuys, Pauletta Joubert en Christo Viljoen
 
Raadslede
Met die jaarlikse raadsvergadering op 29 Julie 2012 het mnr Ritz de la Bat uitgetree as voorsitter van GISA en is Dr Andrew Kok in sy plek verkies.

 

GISA nuusbrief - 2011-11-30

Vir die aflaai en of lees van die nuusbrief, klik hier

 

 

GISA bied sy nuwe opgedateerde SA Familieregister reeks CD's, wat alle vanne van A tot en met G is, aan as 'n Kersfees winskopie teen slegs R2900-00.  Die normale prys is R3770-00.  Bestel nou 'n stel CD's vir iemand spesiaal as 'n Kers geskenk.  Gaan na e-Winkel/SA Familieregisters / SA Family Registers CD's - Nuwe reeks / New series.  

  Nuus 13 Oktober 2011 - BEKENDSTELLING VAN NUWE SAF REEKS 

SA Familieregisters vol 2 - 5 (B)

 

Die CD's vir die B vanne is nou beskikbaar.  Dit is verdeel soos volg:

        1)     SA Familieregisters vol 2: Ba – Bei         -  ISBN: 978-0-7972-1346-3
2)     SA Familieregisters vol 3: Bek – Bop      - ISBN: 978-0-7972-1347-0
3)     SA Familieregisters vol 4: Bor – Brin      - ISBN: 978-0-7972-1348-7
4)     SA Familieregisters vol 5: Bris – By        -  ISBN: 978-0-7972-1349-4
Sien e-Winkel vir verdere inligting
 

Nuus 10 September 2011 - BEKENDSTELLING VAN NUWE SAF REEKS

SA Familieregisters vol 10 - 13 (F en G)
Die CD's vir die F en G vanne is nou beskikbaar. Sien e-Winkel vir verdere inligting.
 

Nuus 18 Augustus 2011 - BEKENDSTELLING VAN NUWE SAF REEKS

 

SA Familieregisters vol 6 - 9 (C, D en E)

 

 Die volgende gedeelte van die nuwe bygewerkte SA Familieregisters vir vanne van C tot en met E is nou beskikbaar.

 

 Nuus 11 Julie 2011 - BEKENDSTELLING VAN NUWE SAF REEKS

SA Familieregisters vol 1: A
 
Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) het reeds geruime tyd die uitgee van ‘n nuwe CD-reeks as waardige opvolger vir die vorige Suid-Afrikaanse Geslagregisters (SAG) reeks in die vooruitsig gestel. Sopas het die eerste deel in die nuwe reeks verskyn genaamd Suid-Afrikaanse Familieregisters oftewel SAF vol. 1: A.  Hierdie CD bevat nuwe en aanvullende inligting t.o.v. vanne beginnende met die letter A. Daar is tans ongeveer 398 families. Ook is die familie inligting waar moontlik bygewerk vanaf ca. 1850 tot 1930. Die aantal reëls met inligting het verhoog van 11295 na 21133.
 
Die nuwe SAF reeks CD’s sal slegs hier by GISA bestel kan word teen R290-00 stuk plus posgeld, verpakking en versekering

 

Nuusbrief - 5 November 2010 - Inligting vir stambome

LET WEL:  ALLE NUWE BYGEWERKTE INLIGTING VIR VANNE VAN A - H   IS HUIDIG NIE OP DIE KS'E BESKIKBAAR NIE. 

Nuusbrief 2010-11-05

Nuus - 7 Oktober 2010  -  Marais / Malberbe geslagsregister

Die oudste bekende geslagsregister in Suid Afrika opgestel deur Magdalena Christina Marais, 'n gehoor gestremde dame,  in 26 Julie 1832 is in GISA se besit.  Klik hier om na die afskrite te kyk.

Nuus - 30 Julie 2010

Sedert Maandag 19 Julie 2010 is die e-winkel op GISA se webwerf www.gisa.org.za amptelik in werking gestel. Daarvolgens kan ‘n besoeker aan die webwerf eers gaan kyk wat op die e-winkel beskikbaar is en daarna registreer om ‘n bestelling uit te voer.  Sodra die bestelling afgestuur word, ontvang GISA ‘n e-pos boodskap wat die bestelling bevestig en word ‘n faktuur terselfdertyd aan die besteller elektronies afgelewer. n E-pos word dan aan die bestseller gestuur met ons bank besonderhede vir die betaling. Nadat die verskuldigde bedrag elektronies in GISA se rekening oorbetaal is, moet die besteller Gisa in kennis te stel van die betaling.  Sodra bevestiging van die betaling ontvang is, word die inligting (indien individuele vanne bestel is) per e-pos aan die besteller gestuur of indien boeke en of KS’e, word dit per pos gestuur.

Kennisgewing

SAG volume 2 is huidig beskikbaar teen 'n spesiale afslagprys van R250-00.  Slegs 'n beperkte aantal is beskikbaar.

 Nuwe boeke by GISA

Die nuutste boeke in GISA se biblioteek op die genealogiefront is ‘n boek oor die familie BOSMAN, en een oor die CRAUSE/KRAUSE/CROUS/CROUSE-families. Ons wil graag die samestellers van die boeke van harte bedank vir die gratis kopieë wat aan GISA geskenk is: Isak Bosman van Bellville en Annelee de Wit van Pretoria. Die boeke kan direk van hulle af bestel word, inligting daaroor verskyn op die bladsy “Privaatboeke”.
 
SAG-reeks nou op kompakskyf beskikbaar
SA Geslagregisters Volumes 1 tot 17 is op KS geplaas en kan by GISA bestel word. Afsonderlike KS’e kan ook bestel word. Sien pryslys by e-Winkel
 
Vir bestellings van die buiteland, kontak asseblief info@gisa.org.za
 
 
SA Geslagregisters Volume 17 (X-Z & Add) beskikbaar sedert April 2008

GISA se laaste boek in die huidige reeks van SA Geslagregisters is pas gepubliseer. Daar is 180 families in die X tot Z-gedeelte plus 'n verdere 120 vanne opgeneem in die Addendum, wat om een of ander rede nie in die voorafgaande 16 volumes opgeneem was nie, bv. Barry, Berrington, Chadinha, Dexter, Dunn, Hickman, Pot(t)as, ens

 

 

 

 
Bo-en-behalwe die reeds beskikbare SAG boeke en KS’e en ander genealogiese werke kan die verbeterde en opgedateerde individuele vanne (A tot G) nou ook vanaf die e-winkel bestel word. Die databank met families van A tot Z bestaan uit twee dele: (a) die kleiner vanne van minder as twintig reëls per van wat gratis beskikbaar is en (b) die groter vanne wat elk meer as twintig reëls tot ‘n honderd bladsye of meer beslaan en waarvoor ‘n bestelling geplaas moet word. LW dat u allereers by die gratis gedeelte gaan kyk of die families waarin u belangstel nie dalk daar direk afgetrek kan word nie, alvorens u  na die betalende gedeelte beweeg. In albei gevalle kry u ‘n skadubeeld van die eerste bladsy van die betrokke genealogie op die webwerf waaruit u ‘n idée kan vorm wat beskikbaar is.
 
Hierdie databank op die webwerf sal voortdurend aangevul en verbeter moet word om dit sinvol en aktueel te hou en daarvoor het ons u samwerking nodig. Derhalwe word u vriendelik gevra om nuwe bydraes in die vorm van regstellings of aanvullende inligting oor u van aan GISA te stuur asseblief by info@gisa.org.za. Byvoorbaat hartlike dank vir u samwerking”
 

 

 

  Nuus 18 Augustus 2011 - BEKENDSTELLING VAN NUWE SAF REEKS

SA Familieregisters vol 6 tot 9

 

Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) het reeds geruime tyd die uitgee van ‘n nuwe CD-reeks as waardige opvolger vir die vorige Suid-Afrikaanse Geslagregisters (SAG) reeks in die vooruitsig gestel.

 

 
Die eerste dele in die nuwe bygewerkte reeks genaamd Suid-Afrikaanse Familieregisters oftewel SAF  is nou beskikbaar.  Hierdie CD’s bevat nuwe en aanvullende inligting t.o.v. vanne beginnende met die letters A, C, D en E. Sien die tabel hieronder vir die uiteensetting van die CD’s se inligting. Ook is die familie-inligting waar moontlik bygewerk vanaf ca. 1850 tot 1930. Die res van die reeks (vanne beginnende met letters B en daaropvolgende) volg eersdaags.
 
Die nuwe SAF reeks CD’s sal slegs by GISA bestel kan word teen R290-00 stuk, posgeld, verpakking en versekering uitgesluit.
 
Klik hier om direk na bestellings te gaan of stuur ‘n e-pos na bestellings@gisa.org.za
 
           CD                    ongeveer vanne             lyne
SAF CD vol 1 – A:                     398                     11295 na 21133
SAF CD vol 6 – Ca - Coert:     243 na 251        8333 na 25859
SAF CD vol 7 – Coet – Cy:     225 na 238        9546 na 36777
SAF CD vol 8 – D:                    429 na 458        5034 na 32298
SAF CD vol 9 – E:                     369 na 378        11452 na 28356