NUUT - Navorsing op versoek

 

GISA het besef dat genealoë wat nie persoonlik hul navorsing in ons kantore kan doen nie, 'n behoefte het om dit te laat doen deur 'n navorser.  Die leemte word nou gevul deur 'n nuwe diens wat GISA self aanbied. Persone wat genealogiese navorsing in opdrag wil laat doen moet versoeke daarvoor asseblief direk rig aan bestellings@gisa.org.za  Voorsien asb soveel inligting moontlik en rig 'n duidelike versoek van die inligting verlang. 'n Kwotasie vir die diens aangevra sal eers voorsien word voordat die werklike soektog gedoen sal word.