Oudste SA geslagsregister?

Is hierdie dalk die oudste geslagsregister wat in Suid Afrika opgestel is?

Die oudste bekende geslagsregister in Suid Afrika opgestel deur Magdalena Christina Marais, 'n gehoor gestremde dame,  in 26 Julie 1832 is in GISA se besit.