R

Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.272 R?SCH, Eva Albertina. a.b5 Geboortedatum 02.09.1823 doopdatum 02.03.1823. Doopdatum dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.281 R?STER, Richard J.E. a.b1 Geboortedatum moet lees c.1956 ipv c.956. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 9 107 Raphael, Albrecht, stamvader - Huwelik Fout: x 30.2.1764 Maureen de Villiers 2006-05-15
Korrek: x 30.12.1764 Magdalena DU PLESSIS
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 9 148 Rautenbach, Ignatius Leopoldus, b4c7d4 - huwelik Ignatius Leopoldus Rautenbach * 12.10.1836 was getroud met Aletta Jacomina MULLER, dogter van kmdt. Ignatius Johannes Muller en Hester Johanna Vermaak, nie met Maria Dorothea Vermaak nie. Die inligting oor hul oudste seun is ook foutief. Hy was getroud met Jacomina Margaretha Gertruida FERREIRA * 19.6.1871, dogter van Thomas Ignatius Ferreira en Jacomina Margaretha (Christina) Potgieter. Sien Capensis, Maart 2004, kwartaalblad van GGSA Wes-Kaap, vir artikel deur Glenda Raad. Maureen de Villiers 2004-06-24
SAG Vol 9 183 READ, James Petrus Cornelis Please can you tell me who b2 James Petrus Cornelis READ really married? Here are 3 conflicting results!! Penelope Mannheim 2007-04-16
 
Best wishes,
Penny Mannheim, nee Mangold.
THE READS OF KNYSNA
 
a James Read (1780 - early 1830)came from Portsmouth, m. ??______ in England. mm. Anna Elizabeth Terblans 1803 - 9/10/1880) at George.
bl Olivia Ann b. 1/5/1825 m. Hendrik Petrus Lodewyk van Rooyen. Issue.
b2 James Petrus Cornelis Read (28/11/1826 - 14/4/1916) m. Eliz. Margaretha van Huysteen (19/3/1826 – 30/7/1902)
c1 James Petrus Cornelis Read 25/8/1851 - 24/1/1934 m. Martha Margaretha van Huyssteen (25/5/1854 - 4/6/1929)
 
 
 
Then on www.blignaut.co.za there is
Mother [1639] van Huyssteen, Martha Margaretha * Wittedrif, Knysna 25 Aug 1854 ~ Knysna 9 Dec 1854 † Mecca, Lindley 4 Jun 1929
 
 
Then on page 1 of 6 pages made in 1979 by Plestena Read, and given to Mr Heese, b2 James Petrus Cornelis READ married Elizabeth Margaretha van Rooyen (19/3/1826) and not Martha Margaretha van Huysteen. I can send you the page in an email - what is your email address??
SAG Vol 9 493 ROELOFSE, Christiaan Lourens, b5c2 - huwelik Christiaan Lourens Roelofse se vrou was nie die weduwee van Marthinus Botha nie. Op hul huweliksrekord word aangedui dat hy 'n jongman was en sy 'n jongdogter. Sy kan moontlik een van twee persone wees: Sara Maria = 5.5.1782 (b2c4d8 - SAG 1 p. 142c) of Sara Maria = 4.4.1784 (b2c6d4 - SAG 1 p. 145d). Die een wat met M.C. Botha getroud is, is waarskynlik b2c2 (= 6.9.1739 - SAG 1 p. 139a), as die volgorde waarin laasgenoemde se kinders vernoem is, in aanmerking geneem word. Leon Endemann 2005-08-01
SAG Vol 9 493 ROELOFSE, Christiaan, b5 - huwelik Christiaan Roelofse se vrou was Maria Susanna BARNARD, maar die res van haar inligting is nie korrek nie, en moet uitgehaal word. Ons kan nie hierdie vrou se besonderhede opspoor nie, en of haar name moontlik verkeerd is nie. Op die dooprekord van haar oudste seun, Christiaan Lourens Roelofse, word sy genoem "Maria Susanna" (sien Kaapstad Doop 9.11.1777). Leon Endemann 2005-08-01
SAG Vol 9 499 - 501 ROETS B5C2D1 EN DAAROPVOLGENDE INLIGTING IS FOUTIEF EN HOORT BY B5C7. HOE KAN EK 'N GEDCOM LEêR STUUR MET AL DIE KORREKTE INLIGTING? Santa Els 2008-12-16
SAG Vol 10 15 Roodman/Root(h)man, Frans Lourens - b1c1d2e6f2 - gade se geboortedatum Frans Lourens se vrou, Lucia DE BEER, is gebore op 1.12.1882, en nie 1982 nie. Maureen de Villiers 2004-05-28
SAG Vol 10 111 ROSENSCHWEIG, Louisa Martha/Sophia. a.b5 Doopdatum * 30.02.1862. Februarie het nie 30 dae nie. Marie Bossert 2004-06-03
SAG Vol 10 114 ROSS, Eleanor Louise. a.b3.c2. Haar eggenoot se geboortedatum lees: *East London 22.09.1939 s.o en dan weer die geboorte datum naamlik East London 22.09.1939. Sy geboortedatum word herhaal asook die s.o Marie Bossert 2004-06-03
SAG Vol 10 114 ROSS, Jean Dorothea. a.b3. Tikfout Doopdatum word aangedui as =* Cape Town 07.11.1807, gevolg deur = Cape Town 22.11.1807. Marie Bossert 2004-06-03
SAG Vol 10 126 ROSSOUW, Daniel Johannes, b9c1d4e10 - huwelik Daniel Johannes was nie met Johanna Clasina CILLIERS getroud nie. Haar korrekte huweliksinligting verskyn by Jacobus Petrus ROSSOUW, b9c1d4e11. Leon Endemann 2005-05-10
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 136 ROSSOUW, Paul Johannes. a.b11.c6.d2.e9 Die doopdatum word foutief aangewys as * i.p.v. =. Marie Bossert 2004-06-07
SAG Vol 10 153 ROUVIERRE, Louis Auguste. a.b4 Sy doopdatum is vroe?r as sy geboortedatum nl. *24.06.1815 = 11.06.1815. Marie Bossert 2004-06-07
SAG Vol 10 162 ROUX, Elizabeth Susanna. a.b1.c2.d3.e6. Haar eggenoot se naam moet lees Johannes van Niekerk en nie Johanna van Niekerk nie. Marie Bossert 2004-06-09
SAG Vol 10 178 ROUX, Pieter Hendrik. a.b2.c8.d1.e8.f9 Troudatum foutief. Sy geboortedatum is 30.11.1841 en hy is oorlede op 27.05.1904 maar sy huweliksdatum word aangegee as 18.08.1962. Marie Bossert 2004-06-13
SAG Vol 10 158 ROUX, Rykie Woutrina. a.b1.c2.d2.e1.f6.g5 Geboortedatum word aangegee as Marie Bossert 2004-06-07
1.09.1958 en sterfdatum as 13.06.1926.
Geboortedatum moet lees 01.09.1858.
SAG Vol 10 p.240 RUBIDGE, Adeline Millicent. a.b9.c3.d7. Tikfout: Datum word aangegee as 118.06.1896, moet moontlik 18.06.1896 wees. Marie Bossert 2004-06-29
SAG Vol 10 p.239 RUBIDGE, Kathleen Louise Smyth. a.b5.c14.d3. Tikfout: x vir aanduiding van huwelik weggelaat. Marie Bossert 2004-06-29
SAG Vol 10 257 RUDMAN, Gilbert Edward. a.b4.c7.d2.e1 Sy geboortedatum word aangegee as 24.03.1920 en sy suster Helena Daphne (e2) se geboortedatum word aangegee as 25.07.1920. Daar is dus 4 maande verskil tussen die 2 geboortes, wat nie strook nie. Marie Bossert 2004-07-05
SAG Vol 10 262 RUDMAN, Johanna Catharina. a.b7.c4 Haar geboortedatum word aangegee as 12.08.1877 en haar doopdatum as 31.01.1877. Doopdatum is vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-05
SAG Vol 10 p.249 RUDMAN, Percival Marais. a.b2.c2.d3.e1.f5 Tweede naam van eggenote moet lees Beatrice. Marie Bossert 2004-06-29
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p 264 Rudolph b1c1d6e6 Gerhardus Marthinus * 19/10/1862 = Weenen 25/1/1863 + 23/2/1865, begrawe op Zaailager, Malta, distrik Estcourt. Alta Griffiths 2006-07-31
 
Die ouers het 'n tweede seun gehad (e9):-
Gerhardus Marthinus * 26/12/1868 + 5/9/1850, begrawe Zaailager, Malta, distrik Estcourt x Winterton 30/5/1892 Petronella Willemina VAN DER MERWE * c 1870 + 26/12/1937 dv Gert Jacobus van der Merwe en Aletta Elizabeth Dorothea Snyman xx Martha Elizabeth POTGIETER (weduwee Maree)
 
Bronne:
* Genealogiese Genootskap van SA. Begraafplaasprojek 3
* Graf besonderhede ook op NAAIRS se webblad
* SK NAB MSCE 2040/1950
* SK NAB MSCE 26614/1937
SAG Vol 10 p 265 Rudolph b8 Franciscus Wilhelmus is NIE die seun van Johann Bernhard RUDOLPH nie. Alta Griffiths 2006-08-06
 
Franciscus Wilhelmus (Frans Willem)= NGK, Kaapstad 20/8/1780 se ouers is Johann Willem RUDOLPH x Francina ARENDS (Carelse) van die Kaap
 
Bronne:
* NGK, Kaapstad - doopregister
* NGK, Kaapstad - huweliksregister
* NCD 1/21 # 709 Notarial Protocol - brief gedateer 1801 wat die 4 lewende kinders van Johann Bernhard en Helena Rudolph lys
* MOOC 8/27 # 23 Distribusie rekening van Helena Bendfeldt
SAG Vol 10 p 263 Rudolph b1 Jacobus Andreas - die seun is nie in Graaff-Reinet gedoop nie - wel in Kaapstad, die doopdatum 31/10/1773 is korrek. Alta Griffiths 2006-08-06
 
So is al die kinders van stamvader Johann Bernhard Rudolph x Helena Bendfeldt in die NGK, Kaapstad gedoop
 
Bron
* NGK, Kaapstad - doopregister
SAG Vol 10 p.265 RUDOLPH, Coenraad Frederik. a.b1.c2.d6.e10 Geboortedatum 25.10.1874 doopdatum 26.05.1874. Doopdatum is dus voor geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.268 RUNCIMAN, John Douglas. a.b1.c.2.d1.e2 Geboorte pleknaam moet wees Florida en nie Floria nie. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.275 RUST, Anna (Aletta) a.b1.c3. Eggenoot se doopdatum 30.06.1810 doopdatum 03.08.1800, dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.278 RUST, Beatrix Hendrina. a.b7.c2.d4.e3. Geboortedatum 22.12.1869 doopdatum 14.03.1869. Doopdatum is vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.279 RUST, Johanna Elizabeth Catharina. a.b7.c2.d5. Eggenoot JG Lochner geboortedatum 24.12.1843 doopdatum 17.10.1802. Doopdatum vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.281 RUTGERS, Hendrik. a.b5 Sy eggenote se voornaam moet lees Dorothea ipv dorothea. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.281 RUTGERS, Hendrik. a1 Voornaam van eggenote moet lees Petronella ipv Petronell. Marie Bossert 2004-07-13
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.282 RUTHERFOORD, Houson. a1. Tikfout: firt moet lees first. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.283 RUTHVEN, Elsje Dorothea a.b2.c5 Doopteken = moet lees x vir huweliksteken. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.283 RUTHVEN, George Koorts. a.b2.c7 Tikfout: Huweliksdatum moet lees 17.08.1874 ipv 17.08.181874. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.283 RUTHVEN, Johannes Marthinus. a.b9.c3 Geboortedatum moet lees 29.08.1861 ipv 29.08.161. Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.283 RUTHVEN, Loisa Carolina Margaretha. a.b2.c9 Tikfout: Voornaam Loisa moet lees Louisa Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p286 RYCROFT. John William. a.b2 Tikfout: Asouth moet lees South. Marie Bossert 2004-07-14
SAG Vol 10 287 RYK(E)/REICHE, Wendel v.d.K. Die volgende sin moet heeltemal verwyder word: "Wendel Ryk v.d.K. en Johanna Cornelia Richman was moontlik die ouers van:". Vir korrekte inligting, sien RICHMAN(N) in SAG vol 9 p 422: b2 Johannes Cornelis = 11.7.1688, burger Drakenstein x Paarl 12.4.1727 Wendel RYGT. Leon Endemann 2005-03-10
SAG Vol 10 p.286 RYK(E)REICHE,Pieter Abraham Jacobus a.b2 #NAME? Marie Bossert 2004-07-13
SAG Vol 10 p.287 Ryk, Elizabeth v.d.K. a.b? #NAME? Marie Bossert 2004-07-14