S

Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.291 SACHS, Albert (Ongekoppeldes) Geboortedatum Mei 1904 Sterfdatum Januarie 1876. Sterfdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-18
           
SAG Vol 10 294 SACK, Cornelia Magdalena, b2c2d1 - huwelik Cornelia Magdalena se huweliksbesonderhede is weggelaat, en haar geboortedatum en haar man se beroep is foutief. Die inskrywing moet so lui: Cornelia Magdalena * Pretoria 27.12.1950, sekretaresse x Pretoria, Johan LE ROUX * Harrismith 23.8.1946, skeikundige s.v. Jan Hendrik le Roux en Susanna van Schoor. Bron: Die Berlynse Sendelinge in SA deur L Z?llner en J A Heese, p. 396. Maureen de Villiers 2004-04-19
SAG Vol 10 p.298 SALHAB, Catherine Tikfout: Doopnaam moet wees Catherine en nie Caltherine nie. Marie Bossert 2004-07-18
SAG Vol 10 p.300 SALOMON, Elizabeth Catharina. a.b1 Geboortedatum 15.09.1833, doopdatum 20.10.1823. Doopdatum dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-18
SAG Vol 10 p.302 SALZMANN, Ernst Traugott a.b4 Geboortedatum van sy eggenote WEC MOON is c 1961, maar haar sterfdatum word aangegee as 20.02.1941. Sterfdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-18
SAG Vol 10 p.302 SALZMANN, Marie de Villiers. a.b5.c1.d1 Geboorteteken * moet wees x vir huweliksteken. Marie Bossert 2004-07-18
SAG Vol 10 p.304 SAMPSON, Isabella Helen. a.b3.c5 Tikfout: Geboorteteken * moet wees Doopteken =. Marie Bossert 2004-07-18
SAG Vol 10 p.306 SAMPSON, Thomas. a.b1 Sy moeder se geboortedatum word aangegee as c.1838, en sy geboortedatum word aangegee as 13.02.1838, dus dieselfde jaar as sy moeder. Marie Bossert 2004-07-18
SAG Vol 10 p.308 SANDBERG, Benjamin J.C. (ongekoppeldes) Tikfout: Sy naam Bejamin moet lees Benjamin. Marie Bossert 2004-07-18
SAG Vol 10 p.316 SANDERS (Ongekoppeldes) Margaritha H.M. a.b2 Geboortedatum 24.10.1943, doopdatum 01.09.1844. Geboortedatum vroe?r as doopdatum. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.313 SANDERS, John. a.b3.c2 ` moet lees = vir die aandui van doop. Marie Bossert 2004-07-20
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.338 SAUERMANN, Anna Barbara. a.b5.c2.d3.e1 Tikfout: Esiaias moet lees Esaias. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.333 SAUERMANN, Cornelia Sophia. a.b4.c5.d2.e1.f1. Tikfout: Doopdatum is foutief ingevoer as 24.19.1902 en moet moontlik gelees word as 24.10.1902. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 1 p.339 SAUERMANN, Cornelia Susanna. a.b5.c2.d6. Die geboortedatum van haar eggenoot strook nie met die huweliks datum nie, nl. geskatte geboortedatum c.1884 en huweliksdatum word aangegee as 20.03.1883. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.339 SAUERMANN, Dani?l Johan. a.b5.c2.d3.e12 Tikfout: Pleknaam moet lees Reitz en nie Reits nie. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.329 SAUERMANN, Deon. a.b4.c4.d1.e7.f8.g1 Tikfout: Sy voornaam moet lees Deon en nie Beon nie. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.332 SAUERMANN, Elzette. a.b4.c4.d4.e5.f4.g4. Haar doopdatum word aangegee as 06.04.1868 en haar huweliksdatum is 19.12.1987 en is dus buite verhouding. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.327 SAUERMANN, Esaias Jeremiah. a.b4.c4.d1.e2.f3 Geboortedatum van sy eggenote is 11.12.1912, maar haar doopdatum is 07.04.1912 en is dus vroe?r as die geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.344 SAUERMANN, Esaias Jeremias (Ongekoppeldes) Die geboortedatum van sy eggenote word aangegee as 11.12.1912 en haar doopdatum as 07.04.1912, en is dus vroe?r as haar geboorte. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.338 SAUERMANN, Johan Willem. a.b5.c2.d3. Tikfout: Sterfdatum twee keer ingetik. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.334 SAUERMANN, Johanna Isabella. a.b4.c5.d2.e8 Haar eggenoot Nicolaas Christoffel se familienaam is weggelaat. Marie Bossert 2004-07-20
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 1 p.335 SAUERMANN, Nicolaas Johannes. a.b4.c5.d4.e8 Sy doopdatum verskyn op die verkeerde re?l van die inligting. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.344 SAUERMANN, S.Meyer. a. Sy sterfdatum lees 18.02.1977, maar die teken om doop aan te dui wat die sterfdatum volg, is foutief en moet vervang word met die teken om die begraafplaas pleknaam aan te dui nl. # Marie Bossert 2004-07-27
SAG Vol 10 p.327 SAUERMANN, Salomon, .a.b4 Die doopdatum van sy eggenote is buite verhouding met die datums wat vir hom aangegee word. Sy doopdatum is 21.04.1791, huweliksdatum is 28.05.1815 en haar doopdatum word aangegee as 02.02.1940. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.331 SAUERMANN, Wallace Hendrik. a.b4.c4.d1.e13.f5 Die teken om geboorte aan te dui van sy eggenote Martha A Riley was weggelaat. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.341 SAUERMANN. Anna Margaretha. a.b5.c4.d7 Teken x om huwelik aan te dui is weggelaat. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.340 SAUERMANN. Bernardus Johannes. a.b5.c4.d1.e2 Tikfout: Plek naam moet lees Reitz en nie Reits nie. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.339 SAUERMANN. Christiaan Frederick a.b5.c2.d9.e1.f1. Tikfout: Voornaam van eggenote moet lees Jacomina en nie Jacomin nie. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.341 SAUERMANN. Cornelia Susanna. a.b5.c4.d3.e16 Tikfout: Haar doopdatum is foutief ingetik as 34.3.1916. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.337 SAUERMANN. Elsabie Emarentia. a.b4.c8.d3.e2. Tikfout: Die voornaam van haar eggenoot moet lees Gerhardus en nie GeRhardus nie. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.336 SAUERMANN. Johanna Dorothea.a.b4.c5.d7.e5.. Tikfout: Haar voornaam Dorathea moet lees Dorothea. Marie Bossert 2004-07-20
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.337 SAUERMANN. Salomon. a.b4.c8.d3.e4.f2. Die teken om sy doop aan te dui was voor die pleknaam Mosselbaai weggelaat. Marie Bossert 2004-07-20
SAG Vol 10 p.354 SAUL Francis Heliwa. a.b1.c5 Haar geboortedatum word aangegee as 02.08.1971, maar dit is net 3 weke na die geboortedatum van haar suster Susanna * 15.07.1971. Marie Bossert 2004-07-26
SAG Vol 10 p.357 SAUL, Anna Wilhelmina. a.b5. Haar geboortedatum lees 23.03.1886 en doopdatum lees 02.05.1886, maar die sterfdatum van haar moeder word aangegee as 19.05.1861 en is dus vroe?r as Anna se geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-27
SAG Vol 10 p.353 SAUL, Charles Anthonie. Ongekoppelde Sy eggenote DAM Ockert se geboortedatum lees c.1880 en haar sterfdatum lees 26.04.1848 dus vroe?r as die geskatte geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-26
SAG Vol 10 p.352 SAUL, Christina. a.b?.c5.d4. Doopdatum lees 06.04.1863 en sterfdatum lees 07.04.1853, en sterfdatum is dus vroe?r as doopdatum. Marie Bossert 2004-07-26
SAG Vol 10 p.347 SAUL, Elizabeth Wilhelmina. a.b1.c1. Tweede doopteken * moet lees + Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.352 SAUL, Franzina Karolina. a.b?.c3.d3.e2. Geboortedatum lees 03.04.1872 maar doopdatum aangegee as 07.05.1856 Marie Bossert 2004-07-26
SAG Vol 10 p.351 SAUL, Frederika Justina, a.b?c2.d6.e5.f3 Die naam van haar eggenoot is weggelaat. Marie Bossert 2004-07-26
SAG Vol 10 p.347 SAUL, Hester Elizabeth. a.b3.c7 Haar geboortedatum word aangegee as 19.11.1929 en haar huweliksdatum as 01.12.1929. Die huweliksdatum is dus foutief. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.352 SAUL, John Adward, a.b?.c2.d6.e8.f11. Tikfout: Adward moet lees Edward. Marie Bossert 2004-07-26
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.352 SAUL, Margaretha Augusta. a.b?,c3.d3.e1. Geboortedatum lees 26.10.1870 en doopdatum 07.05.1856 dus vroe?r as geboortedatum Marie Bossert 2004-07-26
SAG Vol 10 p.344 SAULS(S)(SE), Frederick Charles. a.b1 Tikfout: Rondfontein moet lees Randfontein. Marie Bossert 2004-07-25
SAG Vol 10 p.358 SAUNDERS, Robert Benjamin Johannes. a.b3 Sy geboortedatum lees 15.04.1856 en sy doopdatum lees 06.04.1856 en is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-07-27
SAG Vol 10 p.359 SAUNDERS, William Frederick. a.b3.c1 Pleknaam van sy woning moet lees residence and nie recidence nie. Marie Bossert 2004-07-27
SAG Vol 10 p.359 SAUNDERS, William. a. Huwelikspleknaam moet lees Croyden en nie Croxden nie. Marie Bossert 2004-07-27
SAG Vol 10 p.361 SAUNDERS-BROWN. a.b1.c5.d1 Voorname moet lees George Enos en nie George Enot nie. Marie Bossert 2004-08-04
SAG Vol 10 p.357 SAUNDERS. Arthur Convay. a. Sy voornaam Convay moet lees Conway. Marie Bossert 2004-07-27
SAG Vol 10 p.364 SAWYER. Laura Henrietta. a.b6.c3 Geboortedatum 07.07.1887, doopdatum 09.07.1873 wat dus vroe?r as die doopdatum is. Marie Bossert 2004-08-04
SAG Vol 10 p.365 SCALLAN, Mary. a.b1 Sterfdatum is 04.01.1872 huweliksdatum is 15.06.1939. Twee datums strook nie met mekaar nie. Marie Bossert 2004-08-04
SAG Vol 10 p.367 SCALLAN, Patricia Mary. a.b1.c2.d4.e3 Geboortedatum 17.03.1930 huweliksdatum 16.07.1924, wat dus vroe?r is as geboortedatum. Marie Bossert 2004-08-04
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.368 SCANLAN, Thomas. a.b4 Tikfout: Spasie is weggelaat tussen woorde "during grensoorlog". Marie Bossert 2004-08-04
SAG Vol 10 p.380 SCHACHT, Jown Towns. a.b6 Geboortedatum 26.12.1870 doopdatum 22.1.1870 en is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-08-10
SAG Vol 10 p.436 SCHARNIK, Catharina Maria, a, b3,c? Geboortedatum 26.06.1828 Huweliksdatum 02.10.1831wat dus net 3 jaar na haar geboorte is. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 440 Scheepers Die vrou van PJJ Scheepers (b2c1d3e1 )soos aangedui in SAG 10 is foutief en moet soos volg wees: Johan Barkhuizen 2007-11-02
 
Pieter Johannes Jacobus SCHEEPERS (s.v.Jacobus Johannes SCHEEPERS & Johanna Jacomina VAN DER WESTHUIZEN), *George 29.04.1815, =George 12.11.1815, †Schoorsteenkrans, Uitenhage 16.08.1889 x Uitenhage 09.04.1837 Susanna Magdalena BARKHUIZEN *Boschfontein, Uitenhage 22.08.1815 = George 12.11.1815, †Slagboom, Zuurberg, Uitenhage 13.08.1890
 
(Die ekstra name in hakies vir SM Barkhuizen wat in SAG 10 (PJJ Schepers se vrou) bygevoeg is, is foutief, omdat sy verwar word met Susanna Wilhelmina Jacomina Jacoba Barkhuizen (b1c1. Susanna Magdalena is die regte name vir die vrou van PJJ Scheepers. Dit word gebruik op haar eie doopinskrywing, haar huwelikinskrywing, haar kinders se doopinskrywings en haar SK.
 
Bronne: Doopregister,George, Doopregister Uitenhage
Huweliksregister, Uitenhage
SK MOOC 6/9/284 nr 1675 SM Barkhuizen
SAG Vol 10 p.463 SCHEEPERS, Andries Josephus, a.b2.c8.d2.e1.f8. Geboortedatum c.1840 doopdatum 15.04.1838 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-19
SAG Vol 10 p.460 SCHEEPERS, Anna Susanna, a.b2.c4.d5.e1.f5.g2.h6 Geboortedatum 19.10.1892 doopdatum 09.07.1892 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-19
SAG Vol 10 p.444 SCHEEPERS, Carel Johannes, a.b2.c1.d3.e7 Geboortedatum 31.05.1795 doopdatum 19.05.1795 en doopdatum is vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-06
SAG Vol 10 p.473 SCHEEPERS, Catharina Elizabeth, a.b5.c1.d5.e9.f4.g3. Geboortedatum 26.11.1872 doopdatum 19.06.1872 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.458 SCHEEPERS, Catharina Johanna.a.b2.c4.d2.e7.f5.g5. Geboortedatum 29.04.1977 en sterfdatum 01.08.1886 en een van hierdie datums is dus nie korrek aangegee nie. Marie Bossert 2004-09-13
SAG Vol 10 p.471 SCHEEPERS, Christina Magdalens, a.b5.c1.d5.e6.f3.g9. Tikfout: Haar derde voornaam moet lees Magdalena en nie Magdalens nie. Marie Bossert 2004-09-20
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.455 SCHEEPERS, Coenraad Frederick, a.b2.c3.d8.e7.f2.g4. Geboorte pleknaam moet lees Balfour en nie Belfour nie. Marie Bossert 2004-09-12
SAG Vol 10 p.455 SCHEEPERS, Coenraad Frederick. a.b2.c3.d8.e7.f2.g2.h1. Geboortedatum 19.02.1882 doopdatum 04.02.1882 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-12
SAG Vol 10 p.446 SCHEEPERS, Cornelis Johannes, a.b2.c3.d2.e8.f1.g6 Sy eggenote Elsje Marthina Catharina Scheepers se geboortedatum lees 06.07.1868 en haar doopdatum lees 03.10.1860 wat dus vroe?er is as haar geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-06
SAG Vol 10 p.450 SCHEEPERS, Elsje Catharina, a.b2.c3.d6.e5.f7.g7 Haar eggenoot Hermanus Jacobus van Rooyen se een doopdatum moet lees as sterfdatum 07.10.1933. Verwys Sterfkennis NAB 20160/1933. Marie Bossert 2004-09-06
SAG Vol 10 p.470 SCHEEPERS, Eva Catharina Stoffelina Carolina, a.b5.c1.d4.e2.f1 Haar geboortedatum moet moontlik 05.03.1840 lees en nie 05.03.1804 nie. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.470 SCHEEPERS, Frederik Hermanus, a.b5.c1.d4.e3.f4.g3. Geboortedatum lees 14.11.1891, maar dit is 6 maande na die geboortedatum van g2 Johanna Fransiena (14.05.1891) en is heel moontlik foutief. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.457 SCHEEPERS, Gerhardus Christoffel Staphanus, a.b2.c4.d2.e3. Tikfout: Pleknaam van huwelik moet lees Graaff-Reinet en nie Graaf Reinet nie. Marie Bossert 2004-09-12
SAG Vol 10 p.441 SCHEEPERS, Gideon Stephanus, a.b2.c1.d3.e1.f9.g8 Sy sterfdatum en huweliksdatum lees albei 03.03.1938, wat moontlik foutief kan wees. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 p.437 SCHEEPERS, Helena Dorothea. a.b2.c1.d2.e2. Tikfout: Die r na eggenoot se familienaam is foutief. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 p.459 SCHEEPERS, Hendrik Petrus, a.b2.c4.d2.e9.f12.g1 Geboortedatum c.1885 en sterfdatum 30.09.1839 en die sterfdatum is moontlik foutiewelik ingelees. Marie Bossert 2004-09-13
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.441 SCHEEPERS, Hester Magdalena Mensina, a.b2.c1.d3.e2.f1. Geboortedatum 19.03.1804 en doopdatum 06.03.1804 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 p.466 SCHEEPERS, Jacomina Aletta, a.b5.c1.d1.e1.f6.g6 Geboortedatum 16.12.1858 doopdatum 20.06.1858 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-19
SAG Vol 10 p.471 SCHEEPERS, Jacomina Cornelia Jakoba, a.b5.c1.d5.e6.f3.g1. Geboortedatum 06.01.1865 doopdatum 09.04.1861 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.467 SCHEEPERS, Johannes Christoffel, a.b5.c1.d1.e1.f7 Die datum van beide eerste en tweede huwelik lees 22.12.1840 en datum van tweede huwelik is m.a.w. foutief. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.441 SCHEEPERS, Johannes Hendricus Oosthuizen, a.b2.c1.d3.e1.f9.g5.h2. Geboortedatum is 01.06.1886 en doopdatum is 24.05.1886 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 p.453 SCHEEPERS, Johannes Stephanus. a.b2.c3.d8.e3.f10. Geboortedatum 20.06.1845 doopdatum 04.05.1845 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-12
SAG Vol 10 p453 SCHEEPERS, Johannes Stephanus. a.b2.c3.d8.e3.f8.g4. Tikfout: Voornaam moet lees Johannes en nie Johanes nie. Geboortedatum 25.10.1874 doopdatum 04.07.1874 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-12
SAG Vol 10 p.473 SCHEEPERS, Judith Magdalena, a.b5.c1.d5.e9.f11 Geboortedatum 03.09.1864 doopdatum 29.05.1864 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.439 SCHEEPERS, Maria Elizabeth, a.b2.c1.d2.e3.f9.g1. Geboortedatum 11.12.1848 Doopdatum 07.01.1848 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 p.453 SCHEEPERS, Maria Elizabeth, a.b2.c3.d6.e7.f14.g6. Tikfout: Doop pleknaam moet lees Weenen en nie Wenen nie. Marie Bossert 2004-09-12
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.442 SCHEEPERS, Maria Magdalena Wilhelmina. a.b2.c1.d3.e2.f2.g2.h1.i10 Geboortedatum 04.12.1897 en doopdatum is 18.04.1897 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-06
SAG Vol 10 p.456 SCHEEPERS, Martha Maria, a.b2.c3.d8.e7.f10.g4. Geboortedatum 26.04.1891 doopdatum 12.04.1891 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-12
SAG Vol 10 p.456 SCHEEPERS, Martha Maria. a.b2.c3.d8.e7.f9.g1. Geboortedatum 16.06.1875 doopdatum 07.03.1875 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-12
SAG Vol 10 p.442 SCHEEPERS, Michiel Coenraad, a.b2.c1.d3.e2.f2.g2.h9 Geboortedatum 15.12.1867 doopdatum 26.07.1867 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-06
SAG Vol 10 p.459 SCHEEPERS, Ockert Johannes, a.b2.c4.d2.e9.f2.g9. Geboortedatum c. 1880 en sterfdatum 21.02.1858 en sterfdatum is moontlik foutiewelik ingevoer. Marie Bossert 2004-09-13
SAG Vol 10 p.439 SCHEEPERS, Renier Johannes. a.b2.c1.d3.e1. Geboortedatum 01.07.1850 Doopdatum 01.02.1850 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 p.438 SCHEEPERS, Stephanus Margeritha.a.b2.c1.d2.e3.f6.g1.h1. Tikfout: Die tweede naam van haar eggenoot moet lees Casparus en nie Caspearus nie. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 p.460 SCHEEPERS, Susanna Adriana, a.b2.c4.d5.e1.f5.g7.h9. Geboortedatum 16.06.1895 doopdatum 17.02.1895 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-19
SAG Vol 10 p.472 SCHEEPERS, Susanna Catharina, a.b5.c1.d5.e7.f4.g1. Geboortedatum 27.06.1877 doopdatum 19.03.1877 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.445 SCHEEPERS, Susanna Johanna, a.b2.c3.d2.e4.f4.g9 Geboortedatum 29.02.1879 en doopdatum 09.02.1879 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-06
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.471 SCHEEPERS, Susanna Johanna, a.b5.c1.d5.e2.f7 Geboortedatum 26.04.1842 en doopdatum 01.02.1842 en doopdatum is vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.445 SCHEEPERS, Talitha Magdalena, a.b2.c1.d2.e4.f4.g6 Tikfout: Haar tweede doopnaam moet lees Magdalena en nie Mardalena nie. Marie Bossert 2004-09-06
SAG Vol 10 p.442 SCHEEPERS, Willem Abraham, a.b2.c1.d3.e2.f2.g2.h6 Geboortedatum 14.08.1862 en doopdatum 20.04.1862 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-06
SAG Vol 10 p.440 SCHEEPERS. Jacobus Johannes. a.b2.c1.d3.e1. Sy eggenote se geboortedatum is 16.05.1786 en haar doopdatum is 04.12.1785 en die doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-01
SAG Vol 10 p.475 SCHEFFER, Christiaan Johannes, a.b4.c2.d1. Geboortedatum 1929 sterfdatum 1953, maar die geboortedatum van sy eerste kind Christiaan Johannes is 19.10.1957 wat nie strook met sy sterfdatum nie. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.478 SCHEIDEL, Adolph Heinrich Wilhelm, a.b2 Die sterfdatum van sy eggenote Sarah Ann Moss lees 22.10.1950 en die datum van haar begrafnis lees c.1972 wat buite verband met die sterfdatum is. Marie Bossert 2004-09-20
SAG Vol 10 p.486 SCHEUN/SCHON, Casper Hendrik Johannes, a.b6 Sterfdatum 19.01.1867. Sy eggenote trou weer vir die 2de keer op 04.10.1864 wat vroe?r was as die afsterwe van haar 1ste eggenoot,en haar 2de huweliksdatum is moontlik foutief. Marie Bossert 2004-09-26
SAG Vol 10 p.489 SCHICKERLING, Francis Harriet, a.b2.c1.d2.e2.f2.g5. Tikfout: Haar eerste doopnaam moet lees Francis en nie Francil nie. Marie Bossert 2004-09-26
SAG Vol 10 p.490 SCHICKERLING, Jacobus Arnoldus van Reenen, a.b2.c1.d3. Geboortedatum 01.09.1832 en doopdatum is 30.09.1932 wat moet lees 30.09.1832 en nie 30.09.1932 nie. Marie Bossert 2004-09-26
SAG Vol 10 p.492 SCHICKERLING, Jan Pieter, a.b3.c3.d3. Geboortedatum van sy eggenote Judith Margaretha Geldenhuys is 16.03.1869 maar haar sterfdatum word aangegee as 16.01.1859, en is dus vroe?r as haar geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-27
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.489 SCHICKERLING, John Frederick, a.b2.c1.d2.e2.f6.g1. Die naam en familienaam van sy eggenote ontbreek. Marie Bossert 2004-09-26
SAG Vol 10 p.491 SCHICKERLING, Maria Magdalena, a.b2.c4 Haar eggenoot Gerhardus Petrus Christiaan Kotze se sterfdatum lees 27.09.1835 maar daarna word nog 'n sterfdatum aangegee, naamlik + Paardeberg, dist. Clanwilliam 27.09.1853 wat nie sin maak nie. Marie Bossert 2004-09-27
SAG Vol 10 p.492 SCHICKERLING, Roland William, a.b3.c4 Sy sterfdatum lees en/of 24.02.1860 en 14.06.1897 maar dieselfde datum van 24.02.1860 word ook aangegee as die datum van sy 2de huwelik. Marie Bossert 2004-09-27
SAG Vol 10 p.491 SCHICKERLING, Susanna Sophia. a.b3.c2.d11 Twee huwelike word aangegee, naamlik 12.02.1800 met Hendrik Albertyn en een op17.04.1869 met Frederik Simon Berning. Albei huwelike word aangegee as 1ste huwelike. Marie Bossert 2004-09-27
SAG Vol 10 p.490 SCHICKERLING, William de Villiers, a.b2.c1.d2.e2.f8. Die geboortedatum van sy eggenote Catharina Jacoba Frederika van der Merwe naamlik 28.03.1998 moet lees 28.03.1898 en nie 28.03.1998 nie. Marie Bossert 2004-09-26
SAG Vol 10 p.497 SCHIETEKAT, Jacobus Lourens Cornelis, a.b2.c4.d6.e5.f8 Geboortedatum 03.12.1897 doopdatum 13.02.1897 wat dus vroe?r is as die geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-27
SAG Vol 10 p.500 SCHILTHUYS, Jan, a.b4 Geboortedatum 15.10.1863 doopdatum 01.01.1863 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 10 p.503 SCHIMPER, Hilhelmina Henrietta, a.b6 Tikfout: Haar eerste doopnaam moet lees Wilhelmina en nie Hilhelmina nie. Marie Bossert 2004-09-26
SAG Vol 10 p.502 SCHIMPER, Maria Elizabeth, a.b8 Geboortedatum 22.11.1821 doopdatum 26.01.1821 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 10 p.513 SCHMIDT, Ferdinand August, a. Die geboortedatum van sy eggenote Marie Elisabeth Sauberzweig word voorafgegaan met 'n 8 wat foutief is. Marie Bossert 2004-09-29
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 10 p.518 SCHMUCK/SMOOK, Johan Frederik, a.b6 Inskrywing van tweede huwelik lees Christina Mayback v. Schorendorf Wurtemerg en Sara Elizabeth Niemand v.d.K. Dit is nie duidelik hoe Sara hier inpas nie. Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 10 p.520 SCHNEEGANS/SNYGANS, Susanna Elizabeth, a.b1.c5.d2 Geboortedatum 11.04.1846 doopdatum 30.08.1836 wat dus vroe?r as geboortedatum is. Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 10 p.521 SCHNEIDER, Hendrik, a.b2.c2 Die geboortedatum moet lees 07.06.1892 en nie 07.06.2892 Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 10 p.520 SCHNEIDER, Nicolaas, a. Geboortedatum 05.09.1852 sterfdatum 09.03.1803 en sterfdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 10 p.523 SCHNETLER/SCHNITLER, Elizabeth Catharina, a.b1.c1 Geboortedatum lees 24.07.1837 en 1ste huweliksdatum 1838 en tweede huweliksdatum 01.04.1844. Die geboortedatum en/of huweliksdatums is dus foutief. Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 10 p.524 SCHNETLER/SCHNITLER, Maria Elizabeth, a.b5.c6 Geboortedatum 25.06.1878 doopdatum 21.07.1876 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 10 p.525 SCHNUG, Anna Maria Regina, a.b1 Geboortedatum 23.06.1841 doopdatum 22.04.1841 en doopdatum is dus vroe?r as geboortedatum. Marie Bossert 2004-09-29
SAG Vol 11 26 SCHOEMAN, Jacobus Cornelis Johannes b1c3d1e2 Die sterfdatum van JCJ Schoeman se eggenote, B A E M VON GORDON moet wees 13.11.1957, en nie 13.11.1857 nie. Leon Endemann 2005-10-27
SAG Vol 11 26 SCHOEMAN, Jan b1c3d1e1 Die sterfdatum van Jan Schoeman se tweede eggenote, JCM Lourens, moet wees 22.2.1955, nie 22.2.1855 nie. Leon Endemann 2005-10-27
SAG Vol 11 148 SCHUTTE, Jan Francois, b1c2d11 - tweede huwelik Jan Francois Schutte * dist. George 22.7.1810 xx NG Kerk George 6.5.1838 Martha Salomina Dorothea SCHOEMAN wed. Wolmarans * 8.11.1813 = George 5.12.1813 + Pienaarspoort, dist. Pretoria 7.11.1888 d.v. Marthinus Johannes Schoeman en Catharina Jacoba Engelbrecht Leon Endemann 2005-01-31
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 11 206 SCOTT, Cornelia Wilhelmina Frederika, b4c16 Cornelia se eggenoot se van moet met hoofletters gespel word: Daniel Christiaan CRONJ Leon Endemann 2005-05-10
SAG Vol 11 207 SCOTT, Elsie Johanna Susanna, b4c17d3e2f4 - eggenoot geboortedatum Maarten Petrus Albertus COETZEE se korrekte geboortedatum is 24.7.1946, en nie 24.7.1868 nie. Leon Endemann 2005-03-11
SAG Vol 11 206 SCOTT, Evert (Petrus) Philip(pus), b4c17 Evert se vrou se van moet met hoofletters gespel word: Susanna Catharina Jacoba OOSTHUYSEN. Leon Endemann 2005-05-10
SAG Vol 11 174 SCOTT, Quinton - huwelik Fout: x DE WET Leon Endemann 2006-04-26
Korreksie: x Johanna Henrietta MASSYN
SAG Vol 11 267 SEVENSTER, Petrus Gerhardus Petrus Gerhardus SEVENSTER word aangegee as b1c9d4e4 en as b1c9d5e5, maar is dieselfde persoon en moet eintlik b1c9d5e5 wees. Erik Kriel 2005-01-31
Petrus Gerhardus *25.7.1872 = Senekal 4.9.1892 x Margiritha Johanna Magdalena SMIT xx Johanna Sophia BOTHA xxx Aliwal Noord Johanna BOTHA
 
TAB MHG ref 12310/72
SAG Vol 11 282 Shaw, Jane McKenzie, b11 This Jane McKenzie * c. 1851 is the same person as b2 on p. 281. The information must be merged as follows: Jane MacKenzie * India Feb. 1831 + Cape Town 28.3.1919 x Rondebosch 7.4.1877 James Christopher DAVIDSON * South Shields, Co Durham 31.12.1815, lawyer, Treasurer General of Cape Colony and Member of the Executive Council 1863-1872 + Hastings, East Sussex 11.1.1887 (James-sn) Leon Endemann 2005-01-19
SAG Vol 11 281 Shaw, William - marriage date William Shaw * Muirton, Inverness, Scotland c.1790: The marriage date of 1.9.1927 should be 1.9.1827. Leon Endemann 2005-01-19
SAG Vol 10 p.445 SHCEEPERS, Anna Susanna Johanna, a.b2.c3.d2.e4.f7 Tikfout: Sterfdatum moet lees 28.06.1911 en nie 28.6/1911 nie. Marie Bossert 2004-09-06
SAG Vol 11 p 339 SLABBERT x FOURIE b10c4d5e5f1 Alta Griffiths 2006-10-16
 
Volgens die SAG sneuwel Petrus Johannes SLABBERT c 1900 in die ABO. Hierdie inskrywing is foutief - die arme man het toe nog geleef!
 
Petrus Johannes teken sy vrou, Elsie Sophia Johanna FOURIE, se sterfkennis, VAB MHG s3142 op 5 September 1906 as 'surviving spouse'. Elsie se huwelikstatus word ook nog as getroud aangegee en nie weduwee nie!
 
Die korrekte gegewens:-
Petrus Johannes SLABBERT * Montagu c 1844 + Welgevonden, Bethlehem 4 Jan 1915 x NGK Harrismith 15 Jun 1863, Elsie Sophia Johanna FOURIE * Riversdal c 1847 + Weltevreden, Bethlehem 13 Jun 1906 dv Johannes Hermanus Fourie en Elizabeth Maria Lombard. Hy xx Fouriesburg met Aletta Maria LE ROUX, weduwee Wolfaardt.
 
Bronne:
* SK VAB MHG s3819
* SK VAB MHG s3142
* Vrystaatse Huwelike deur Niel Botha op Ancestry24
SAG Vol 11 436 SMIT, Alewijn, b6 - tweede huwelik Die tweede huwelik met Engela Helena VAN NIEKERK moet geskrap word. Die korrekte inligting verskyn op bls. 432 by b3c13 Alewyn Smit = 4.7.1734. Leon Endemann 2005-03-24
           
Publikasie Bladsy Onderwerp Teks Bydaer Datum
SAG Vol 11 505 SNYMAN, Christoffel, huwelik Huweliksinligting moet soos volg lyk: Leon Endemann 2005-03-09
x c. 1689 Marguerite Therese DE SAVOYE * 4.9.1672 a. 1688 saam met ouers as Hugenote-vlugtelinge uit Gent, Vlaandere, aan boord Oosterland + c. 1735 d.v. Jacques de Savoye en Christine du Pont van Ath
SAG Vol 12 38, 39 SPIES, Sophia (ongekoppelde) Sophia se van is nie SPIES nie, maar SPIRES. Die inskrywing moet verskuif word na SAG 12 p. 41. (Navorser: Elmien Wood) Leon Endemann 2005-09-19
SAG Vol 10 522 Stamvader: Johann Wilhelm Carl SCHNEIDER Volgens SAG 10 p 522 is die stamvader Johann Wilhelm Carl SCHNEIDER x Otille NN. Hierdie stelling is egter INKORREK! Een van sy dogters was Ottile. Alta Griffiths 2006-05-04
 
Die korrekte gegewens is as volg:-
 
Johann Wilhelm Carl SCHNEIDER * Schleswyk, Duitsland c 1820 + Spoorwegstasie, Burgersdorp 26 Mar 1891 (69.9.18); sv Johann Engelhard Schneider en Dorothea Sophie Mahuson x Sophie Henriette Christine DREIER.
 
Hulle arriveer in SA in 1857, vestig hulself in die Oos-Kaap. Aanvanklik was hy lid van die Britse-Duitse Legioen, later stasiemeester van by 'Eastern System of Railways' Burgersdorp.
 
Hulle kinders:
 
b1 Sophie Margaretha Ferdinandina
b2 Fredericke Blandina Thomasine (Freda)* Kiel, Schleswyk, Duitsland 24 Sept 1851 = 22 Oct 1851 + Boesmanriviersmond, Alexandria, Oos-Kaap 21 Apr 1943 x Gert VAN NIEKERK (wewenaar) * Commandokraal, distrik Uitenhage 28 Aug 1824 = 10 Oct 1824 + Niekerkshoop, distrik Alexandria 8 Jan 1905 (80.4)Sv Pieter Cornelis van Niekerk en Rachel Jacomina van Rooyen. 10 kinders. (Gert was voorheen getroud met Susanna Bernhardina Mader Pohl - en uit hierdie huwelik was daar ook 6 kinders vir hom gebore).
b3 Auguste Leisette Gustave
b4 Henriette Mathilde Wilhelmine Gustave
b5 Olga Louise
b6 Ottilie Auguste * Stutterheim c 1862 + Grey Hospitaal, King Williamstown 11 Aug 1917 (55.10) x Philip Paul Gerhard KROPF. 5 kinders.
 
Bronne:
 
KAB MOOC 6/9/291 # 559
MOOC 13/1/630 # 102
KAB MOOC 6/9/10069 # 85793
Freda se doopsertifikaat
KAB MOOC 6/9/973 # 3088
SAG Vol 12 302 STRAUSS, Maria Johanna, b2c6d1 - moeder Die inskrywing moet soos volg aangepas word: d1 Maria Johanna * 17.9.1814 = Graaff-Reinet 26.12.1814 (moeder: Dina Johanna Louw) (MOOC 8/31.35 - gedateer 19.1.1815) (Navorser: Dr. Helena Liebenberg) Leon Endemann 2005-09-14
SAG Vol 12 325 STREICHER, Barend Albertus b1c1d7 By die kinders die volgende korreksies/byvoegings: Leon Endemann 2005-08-29
e2 Anna Elizabeth Johanna: Fout: * 27.6.1877; korreksie: * 22.6.1877. Byvoeging: = Swellendam.
e3 Jan Bastiaan Cilliers: Byvoeging: = Swellendam.
e9 Helena Isabella: Byvoeging: = Swellendam.
e10 Pieter Emilius: Byvoeging: = Swellendam.
SAG Vol 12 324 STREICHER, Pieter Emilius b1c1d2e2f1 - geboortedatum Fout: * 17.11.1981; korreksie: * 17.11.1881 Leon Endemann 2005-08-29
SAG Vol 12 328 STREICHER, Susanna Johanna b1c3d4e1 - sterfdatum Korreksie: Voeg sterfteken in tussen geboortedatum en sterfdatum 28.12.1919 Leon Endemann 2005-08-29