SA Familieregisters vol 15: Hee - Hey

R300.00
Publikasie datum: 
2012-02
SKU: ISBN 978-0-7972-1349-4
SA Familieregisters vol 15: Hee-Hey
Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) het reeds geruime tyd die uitgee van ‘n nuwe CD-reeks as waardige opvolger vir die vorige Suid-Afrikaanse Geslagregisters (SAG) reeks in die vooruitsig gestel. Sopas het die volgende deel in die nuwe reeks verskyn genaamd Suid-Afrikaanse Familieregisters oftewel SAF vol. 15: Hee - Hey.  Hierdie CD bevat nuwe en aanvullende inligting t.o.v. vanne beginnende met die letter Hee tot Hey. Daar is tans ongeveer 197 families teenoor die 189 families wat in die SA Geslagregisters gepubliseer was. Ook is die familie inligting waar moontlik bygewerk vanaf ca. 1850 tot 1930. Die aantal reëls met inligting het verhoog van 13 866 na 29 562. 
 
Klik hier vir 'n lys van vanne wat op die CD is.
 
Die nuwe SAF reeks CD’s sal slegs hier by GISA bestel kan word. 
 
SA Family Register Vol 15: Hee - Hey
The Genealogical Institute of South Africa (GISA) who has envisaged the publishing of a new CD series for some time has now embarked on this project as a worthy successor to the previous South African genealogies (SAG) series. Just now the next volume is this new series named South African Family Registers or SAF Vol. 15: Hee - Hey has become available.This CD contains new as well as upodated information on surnames commencing with the letter Hee to Hey. There are now approximately 197 families as against the 189 families published in the SA Genealogies. Where applicable family information was augmented from ca. 1850 up to approximately 1930. The total lines of information have increased from 13 866 to 29 562.  
 
Click here for a list of surnames available on the CD.
 
The new SAF series on CD will only be available here at GISA.

 

Prys: R300.00