SA Familieregisters vol 6: Ca - Coert

R300.00
SKU: 978-0-7972-1296-1
SA Familieregisters vol 6: Ca - Coert
 
Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) het reeds geruime tyd die uitgee van ‘n nuwe CD-reeks as waardige opvolger vir die vorige Suid-Afrikaanse Geslagregisters (SAG) reeks in die vooruitsig gestel. Die volgende CD in die nuwe reeks genaamd Suid-Afrikaanse Familieregisters oftewel SAF vol. 6: Ca - Coert is ook nou beskikbaar.  Hierdie CD bevat nuwe en aanvullende inligting t.o.v. vanne beginnende met die letter Ca - Coert. Daar is tans ongeveer 251 families teenoor die 178 families wat in die SA Geslagregisters gepubliseer was. Ook is die familie inligting waar moontlik bygewerk vanaf ca. 1850 tot 1930. Die aantal reëls met inligting het verhoog van 6 795 na 26 875.
 
Klik hier vir 'n lys van vanne wat op die CD is.
 
Die nuwe SAF reeks CD’s sal slegs hier by GISA bestel kan word. 
  
SA Family Register Vol 6: Ca - Coert
 
The Genealogical Institute of South Africa (GISA) who has envisaged the publishing of a new CD series for some time has now embarked on this project as a worthy successor to the previous South African genealogies (SAG) series. The next CD in this new series named South African Family Registers or SAF Vol. 6: Ca - Coert is now available.  This CD contains new as well as upodated information on surnames commencing with the letter Ca - Coert. There are now approximately 251 families as against the 178 families published in the SA Genealogies. Where applicable family information was augmented from ca. 1850 up to approximately 1930.The total lines of information have increased from 6 795 to 26 875.
 
Click here for a list of surnames available on the CD.
 

The new SAF series on CD will only be available here at GISA.
Prys: R300.00