SA Familieregisters vol 8: D

R300.00
SKU: 978-0-7972-1298-5
SA Familieregisters vol 8: D
 
Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) het reeds geruime tyd die uitgee van ‘n nuwe CD-reeks as waardige opvolger vir die vorige Suid-Afrikaanse Geslagregisters (SAG) reeks in die vooruitsig gestel. Die volgende CD in die nuwe reeks genaamd Suid-Afrikaanse Familieregisters oftewel SAF vol. 8: D is ook nou beskikbaar.   Hierdie CD bevat nuwe en aanvullende inligting t.o.v. vanne beginnende met die letter D. Daar is tans ongeveer 458 families teenoor die 356 families wat in die SA Geslagregisters gepubliseer was. Ook is die familie inligting waar moontlik bygewerk vanaf ca. 1850 tot 1930. Die aantal reëls met inligting het verhoog van 13 397 na 33 601.
 
Klik hier vir 'n lys van vanne wat op die CD is.
 
Die nuwe SAF reeks CD’s sal slegs hier by GISA bestel kan word.
  
SA Family Register Vol 8: D
 
The Genealogical Institute of South Africa (GISA) who has envisaged the publishing of a new CD series for some time has now embarked on this project as a worthy successor to the previous South African genealogies (SAG) series. The next CD in this new series named South African Family Registers or SAF Vol. 8: D is now available.

This CD contains new as well as upodated information on surnames commencing with the letter D. There are now approximately 458 families as against the 356 families published in the SA Genealogies. Where applicable family information was augmented from ca. 1850 up to approximately 1930.The total lines of information have increased from 13 397 to 33 601

 

Click here for a list of surnames available on the CD.
 
The new SAF series on CD will only be available here at GISA.
Prys: R300.00