Biblioteek boeke / KS’e
LW: Die boeke is slegs beskikbaar in GISA se kantoor vir naslaan doeleindes.
GISA verkoop nie die boeke nie.

Naam Boek Manuskrip titel Outeur Samestellersort icon Datum
BREYL Stamregister : die familie Breyl Breyl, J. 1969
BRINK Die Brink-familie van Suid-Afrika Brink, Johan 2004
BRINK Die Brinks van Ceres (ook op CD) Brink, Louis 2006
BRINK Die Brink familie van Kanoneiland en omgewing (CD sowel as boek) Brink, Louis 2009
SNYMAN Die Snymans van Onverwacht Brink, Louis 2003
BRITS Brits Brits, Leon Adolf 2006
BLIGNAULT P J Blignault Britz, L 1974
BRITZ Familiegeskiedenis van Koos Britz Britz, Lettie 1984
BROUWER Het nageslacht van Arij Jansz Brouwer uit Sint Pancras Brouwer, Arian C 2006
BUCHANAN Buchanan family records: James Buchanan and his descendants Buchanan, B I 1923
BUHRMANN Familieregister van die Buhrmanns Buhrmann, H 1964
BARRY The Barrys and the Overberg Buirski, AP 1952
BURGERS Die Burgers Kronieke vol 1 Burgers, AP
MOODIE The Moodies of the Melsetter Burrows, EH 1954
JORDAAN Het Kruis en die nageslag – Die Jordaans – dit is 'n Geskiedkundige beskrywing van die 200 jaar na die aankoms van die Jordaans Bussell, Yvonne 2000
HOLTZHAUSEN Was ek 'n voël, dan vlieg ek weg. Die geskiedenis van vier families – Pretorius, Kruger, Riekert en Holtzhausen Buter-Pretorius, Etrese 2005
KRUGER Was ek 'n voël, dan vlieg ek weg. Die geskiedenis van vier families Pretorius, Kruger, Riekert en Holtzhausen Buter-Pretorius, Etrese 2005
PRETORIUS Was ek ‘n voël, dan vlieg ek weg. Die geskiedenis van vier families Pretorius, Kruger, Riekert en Holtzhausen Buter-Pretorius, Etrese 2005
RIEKERT Was ek 'n voël, dan vlieg ek weg. Die geskiedenis van vier families Pretorius, Kruger, Riekert en Holtzhausen Buter-Pretorius, Etrese 2005
VAN WYK Abraham, Louwtjie and Ou Koot (Van Wyk) Butler, James 2002
BUURMAN Genealogie van het Zuid-Afrikaanse geschlacht Buurman Buurman-Boreel, JMJ
BECKER Pieter Becker: sy misdade en verhore Buys, JL 1992
VAN NIEKERK Van Niekerk Stamlys (Met Hopetown, Niekerkshoop , Prieska-klem) (Bygewerk Mei-Junie 1999) Buys, KS 1999
Die Hugenote Die Hugenote C. Louis Leipoldt 2010
van Breda The life of Charlotte van Breda C.E. van Breda / 1957 2010
Groot Trek Leiers na die Noorde. Studies oor die Groot Trek C.F.J. Muller 2010
Hertzog Generaal J.B.M. Hertzog C.M. van den Heever 2010
CAIRNCROSS Cairncross: the history of a Scottish family Cairncross, AF 1959
ARDERNE Jones, Twentyman, Ardene: research Cairns, MCT
JONES Jones, Twentyman, Arderne: research Cairns, MCT 1969
TWENTYMAN Jones, Twentyman, Arderne: research Cairns, MTC 1969
RAINIER Genealogy of the Rainier family: ancestors in male line of the Rainiers according to Ms in Bib. R. a Paris Calvert, CA 1903
THACKWRAY Descendants of William Thackwray Campbell, Gordon 2004
CARSE Die Merkwaardige Carse-familie van die ou Strandveld Carse, T 1956
CARSTENS The Carstens family in South Africa Carstens, PR 1988