Biblioteek boeke / KS’e
LW: Die boeke is slegs beskikbaar in GISA se kantoor vir naslaan doeleindes.
GISA verkoop nie die boeke nie.

Naamsort icon Boek Manuskrip titel Outeur Samesteller Datum
ZWEMER Genealogy and history of the Zwemer / Boon family Zwemer, Adam
ZULCH Die Familie Zulch in Suid-Afrika Louw, Bernhard 1996
ZONDAGH The Zondagh family Storey, S 1990
ZÖLLNER Die Nasate van die Rynse Sendelinge in Suid-Afrika Zöllner, Linda 1991
ZIETSMAN Zietsman families Knoesen, Riaan 2007
ZERBST CD: Zerbst familie in Suid-Afrika Nieuwoudt, mev.
ZAAYMAN / ZAAIMAN Die nageslag van Hartbeesrivier, Uniondale se Zaay(i)mans Park, Connie 1843-2005
ZAAYMAN / SAAIMAN Zaayman / Saaiman / Saayman Muller, Margie
ZAAYMAN Die Saayman familie v.d. Suid-Kaap in Suid-Afrika – geslagregister Saayman, Rikus 2007
ZAAYMAN Geslagsregister van Hartbeesrivier, Uniondale se Zaaymans: 1834-1971 Schoonees, LJ 1972
YSSEL Gedenkboek: eeufeesviering Yssel-familie van Elandskuil: 1851-1951 Yssel, GJ 1951
YSSEL Gedenkboek van die Yssel-familie 1851-2001 Yssel familie 2001
WRONSKY Wronsky and Cooke Denise Barnard
WORTMANN Jahrhunderfeier der Familie Wortmann in Sudafrika: 20. Januar 1869 –20. Januar 1969 Unknown 1969
WORKMAN Samuel Workman : the minister and his manse Van Niekerk, Vida 1960
Worcester Jubileum Worcester Jubileum 1820 – 1970 2010
Worcester 150 jaar jubeleum Worcester 150 jaar jubeleum 1820 – 1970 2010
WOHLBERG Walter V. Volker
WILSON The R.O. Wilson Family in South Africa; The first 100 years 1899-1999 Wilson, GS 1999
WILLEMSE Die Willemse familie van Mattheus Gerhardus Silke Willemse Willemse, L 1998
WILDHAGEN ‘n Tak van die Wildhagen-familie, ook gespel Wethagen of Weldhagen Erasmus, DJ 1985
WILCOCKS Ons kleurvolle Wilcocks voorgeslagte Wilcocks, CTM 2002
WILCOCKS Descendants of David Wilcocks
WIID Familia Wiid: oorspronklik Hvid of Hvidt Wiid, SC 1985
WIID Familie Wiid Wiid, SC 2002
WIGGILL Wiggill genealogy Engela, HJ
WIEGAND Heinrich Wiegand: van Lenderscheid na Vredefort Du Plooy, SJ 1986
WICKSTEED Origins of the Huntley, Holland and Wicksteed families Nash, MD 1975
WICKS Wicks Kent, Alaine
WHITTAL They took root and grew Whittal, VR 1996
WHITTAL Record of Francis Whittal: an 1820 settler and his descendants Whittal, HE 1970
WHITTAL The other side of the Coin Whittal, VR 1996
WEST Henry West of Bathurst and his descendants Eshmade, Elizabeth 1999
WESSELS Die nageslag van Jan Wessels Wessels, SJC & SFG 1996
WESSELS Die nageslag van Johannes Wessels – deel 1 & 2 Wessels, SJC & SFG 2003