Biblioteek boeke / KS’e
LW: Die boeke is slegs beskikbaar in GISA se kantoor vir naslaan doeleindes.
GISA verkoop nie die boeke nie.

Naamsort icon Boek Manuskrip titel Outeur Samesteller Datum
BENTLY Bently family 1968 Unknown 1968
BERRANGE Information on various families Pelteret, dr Robin 2002
BESTBIER Bestbier Lourens, Annemie 2006
Bestbier Descendants of Jan Lourens Bestbier Annemie Lourens 2010
BESTER ‘n Genealogiese studie van een lyn van ‘n Swartlandse familie Bester, BFA en CJ
BESTER Die Berg Piketberg en sy Mense Du Preez, Thys 1994
BESTER Die Besters Bester, CC 2008
BESTER Die Bester familie Bester D 2008
BESTER Nasate van Andreas Bester Annelee de Wit
BEUGGER Afstammelinge van Emil Beugger Beugger, Andre
BEYERS Die nageslag van Christiaan Frederik Beyers en Alida Johanna de Villiers van Riversmeet Goosen, Marlene en Deon 1999
BEYERS Van Erfurt na die Kaap: Grepe uit die geskiedenis van die Beyers familie Hofmeyr, Annie
BEYERS Ou/ Old Swellendam families deel/ part 3 Van Hemert, Marena 2006
BEYERS Van Erfurt na die Kaap. Grepe it die geskiedenis v.d. Beyers-familie en Geslagsregister Hofmeyr, Annie en Van der Bijl, Joh. 1971
BEZUIDENHOUT Nageslag van Hendrik Pieter Vermaak en Helena Maria Bezuidenhout Vermaak, NJ 1990
BINSTEAD Binstead Genealogy Binstead, Richard 2000
BLAKE Blake families in South Africa, 1820-1995 Blake, V 1995
BLIGNAULT Geslagregister Blignault Blignault, F 1960
BLIGNAULT P J Blignault Britz, L 1974
BLIGNAUT Familiegeskiedenis en geslagregister van Johannes Hendrik en Elsie Blignaut Munnik, FC 1990
BLOEMENDAAL De familie Bloemendaal Messchaert-Heering, Suus 1997
BLOM Die Blom familie Elma Human 2008
BLOM Johannes Blom – nageslag en verwante families Krapohl, H. 2009
BLOM FAMILIE Blom familie Ilze Krapohl 2010
BODENSTEIN Stamregister van die familie Bodenstein Coertze, PJ 1993
BOEGMAN Voorgeslagte van Nico en Chris-Diane Boegman Boegman, N 2009
BOJE Kalm maar koppig: die familie Boje en aanverwante families Boje, JG 1979
BOON Genealogy and history of the Zwemer / Boon family Zwemer, Adam
BOR(N)MAN Bornman / Borman register Bornman, F 1989
BORCHERDS A Borcherds tapestry: addendum to Borcherds Memoirs by P B Borcherds Borcherds, C 196-
BORCHERDS Genealogy of the Borcherds family Borcherds, C 1964
BORCHERDS Ou/ Old Swellendam families deel/ part 3 Van Hemert, Marena 2006
BORNMAN Jansen / Bornman Familieregister 250 jaar Jansen, ds JC 2002
Bornman Bornman Hans Bornman 2010
BOSCH Die Bosch Familie geskiedenis Danie Bosch