Biblioteek boeke / KS’e
LW: Die boeke is slegs beskikbaar in GISA se kantoor vir naslaan doeleindes.
GISA verkoop nie die boeke nie.

Naamsort icon Boek Manuskrip titel Outeur Samesteller Datum
THERON Theron, elf geslagte Van Jaarsveld, SR & JJ 2001
THERON Theron van Bornmansfontein Van Jaarsveld, SR & JJ 2003
THESEN The Thesen family and firm Thesen, H 1964
THIART Thiart-Theart geslagsregister 1752-1900 Theart, MJ 2004
Thirion Aanvulling: Thirion in die Noordwes-Kaap Barnard Smit 2010
Thomas Crompton Holland Descendants of Rev. Thomas Crompton Holland Richard Renold 2010
Tien politieke leiers Tien politieke leiers Piet Meiring 2010
TIMM Timm family history Timm, R 1993
TIRAN Stamboom Van Tiran, 1750-2003 Tiran, Francois 2003
TIRAN The Tiran family Tiran, AMM
TOERIEN Toerien-stamboom Toerien, BJ 1979
TOERIEN / TOREN Toerien/Toren Family/Familie Toerien, Barend J 2002
Tolmie Genealogie van die Tolmie familie M.M. Tolmie 2010
TORR Die trek uit Oos-Rietrivier; Studies oor die Groot Trek Eagle, Gail 2003
TREGARDT Die trek uit Oos-Rietrivier; Studies oor die Groot Trek Visagie, JC 2002
TRESON The resfon family Tresfon, JH 1974
Trichardt Dagboek van Louis Trichardt (1836 – 1838) Gustav S. Preller 2010
TROLLOP The Trollopes: the chronicle of a writing family Stebbins,LP 1946
TROLLOP The Trollops of South Africa Trollip, G & DM 1971
TRUTER The Truter family/Die Truter familie Truter, ME 1992
TRUTER CD: Truter family register
TRUTER Truter en Pretorius – Voor- en nageslag van Jacoba Gertruida (Trudie) Elizabeth Carstens (gebore Truter) * 1933 † 1995 Carstens, prof IL 2000
TWENTYMAN Jones, Twentyman, Arderne: research Cairns, MTC 1969
ULYATE Ulyate family tree Ulyate, MGJ 1970
USHER Family tree of the 1820 Usher descendants: 1753-1975 Usher, D 1976
UYS Uys familie register Uys, JR 1984
UYS Die Uys-geskiedenis: 1704-1974 Uys, IS 1974
UYS Uys family in the Overberg Engela, HJ
UYS Ou/ Old Swellendam families deel/ part 3 Van Hemert, Marena 2006
VAN AARD CD: Van Aard, Rousseau, Kolbe Van Aard, Pieter JD
VAN AARDE Van Aarde: Die sout van die aarde Van Aarde, Jan
VAN AARDT Van Aardt register Van Aardt, PJ 1989
VAN AARDT Van Aardt geslagsregister -- Die nageslag van Gerrit Jansz van Aardt en Levijntje Theunis van Genz Van Aardt, PJ deV
VAN AARDT Van Aardt Geslagsregister Van aardt, PJ deV
VAN AARDT Van Aardt geslagsregister Van Aardt, PJ deV 2007