Biblioteek boeke / KS’e
LW: Die boeke is slegs beskikbaar in GISA se kantoor vir naslaan doeleindes.
GISA verkoop nie die boeke nie.

Naam Boek Manuskrip titel Outeur Samestellersort icon Datum
CONRADIE Conradie geslagregister, 6 November 1999 weergawe Conradie, Pieter 1999
COREEJES ‘n Genealogiese en Kultuurhistoriese studie v.d. Coreejes-familie in Suid-Afrika: 1800-2000 Coreejes Roberts, Petro 2001
MUNDELL 1820 Settler James Mundell and his descendants: 1820-1981 Corrin, HM & Jooste, EP 1986
CRONJE Cronje-familie se geslagregister Cronje, CLD 1975
CRONWRIGHT Her South African ancestors; including the Featherstones Cronwright, SO 1930
FEATHERSTONE Her South African ancestors: including the Featherstones Cronwright, SO 1930
KRAUSE Die nageslagte van Heinrich Bartholomeus Crause / Krause / Crous en Johann Jacob Crause / Krause Crous – A de Wit 2008
CRUYWAGEN Die Cruywagens van Suid-Afrika 1690-1806 Cruywagen, WA
STRUBEN The Strubens and gold Cunningham, A 1987
KRIEK The Kriek family in South Africa Cuthbert, Deborah & Marg. 1994
Kruger Paul Kruger, staatsman D.W. Krüger 2010
DAINES Daines family in Southern Africa with special emphasis on Thomas Daines and his descendants in South Africa Daines, JM 198-
DAMANT Damants and their party: the 1820 settlers from Norfolk Damant, DG 198-
DAMANT History of the Cape Damants Damant, M 1912
BOSCH Die Bosch Familie geskiedenis Danie Bosch
Bosch Die Herkoms van die Bosch familie en hul afstammelinge Danie Bosch 2010
DANIEL Daniel Daniel, CLP (Dan)
DANNHAUSER Dannhauser stamregister: 1767-1963 Dannhauser, TM 1963
BRADFIELD Notes on the Bradfield family in South Africa Darley, J 1974
Smith Our space in time. My family history. – David Alfred John Smith / 2009 David Alfred John Smith 2010
FYNN Twin Trails: the story of the Fynn and Southey families Davies, MD 1974
SOUTHEY Twin trails: the story of the Fynn and Southey families Davies, MD 1974
DAVIN Die Davins van Suid-Afrika Davin, FJ 1988
DE BEER Die De Beer-Familie - Drie Eeue in Suid-Afrika De Beer, D W & J 2001
DE BEER Die De Beer-Familie - Drie Eeue in Suid-Afrika De Beer, David W & De Beer, Jaleen 2000
DE BEER De Beer David Willem: 1826-1924: sy voorsate en nasate De Beer, DW 1984
DE BEER De Beer David Willem: 1826-1924: sy voorsate en nasate De Beer, DW 1984
DE BEER Die De Beer familie De Beer, DW 1988
DE BEER Frederik en Hester De Beer van Witfontein De Beer, GC 1978
DE BEER Matthys en Maria De Beer van Garsfontein De Beer, GC 1985
DE BEER Voorgeslag en nasate van die De Beers van Garsfontein: 1700 – 1975 De Beer, GC 1975
DE BEER Familie-geskiedenis van ‘n De Beer-stamlyn in Suid-Afrika De Beer, GC 2003
DE BEURS De Beurs De Beurs, S 1982
DE BRUIN Geslagregister De Bruyn, De Bruin, Du Bruyn De Bruin, GFC 1986
DE BRUIN Ons is familie: Gedenkboek van die De Bruin en Van Graan families 1880-1980 De Bruin, JC 1980