Nuwe Genelogiese boeke

NUUT VRYGESTELDE GENEALOGIE BOEKE

Die Dippenaar-familie in Suid-Afrika

 

Die boek getiteld Die Dippenaar-familie van Suid-Afrika bestaan onder andere uit:

·        ’n professionele bruin A4-sagtebandboek met ’n totaal van 659 bladsye

·        meer as 400 foto’s, handtekeninge en illustrasies

·        ’n geslagsregister van 302 bladsye en meer as 12,000 name met ’n bykomende vanne-indeks van 38 bladsye

·        talle staaltjies en geskiedkundige juweeltjies rakende die familie.

Dit is die mees omvattende publikasie van die Dippenaar-familie van Suid-Afrika tot op hede en ’n gesogte versamelstuk. Die boek is in Afrikaans geskryf, maar akkommodeer ook Engelse lesers deur middel van Engelse beskrywings by drie van die kernhoofstukke om hulle te lei om die basiese gegewens makliker te verstaan.

Die boek is te koop teen ’n spesiale bekendstellingsprys van R500 per eksemplaar (versending via koerierdiens in Suid-Afrika ingesluit). Die versendingskoste vir buitelandse versendings is op aanvraag by my beskikbaar. Indien u versending wil uitskakel en u boek ’n bietjie vroeër ontvang, kan u dit by my persoonlik in November (of later) in Bellville (Kaapstad) kom afhaal teen ‘n afslagprys van R425 per eksemplaar. Die sluitingsdatum om boeke uit die eerste oplaag te bestel, is stiptelik Vrydag 30 Oktober 2015 om 13:00 die middag. Dit behoort te verseker dat u nog u bestelling voor Kersfees kan ontvang. Bestel asseblief vroegtydig om teleurstelling te voorkom; die drukkostes gaan na verwagting na die eerste oplaag aansienlik styg.

Indien u ’n bestelling wil plaas, kan u op hierdie boodskap reageer, waarna ek vir u ’n bestelvorm sal aanstuur. Vul dan daardie bestelvorm volledig in en stuur dit asseblief tesame met die bewys van betaling (elektroniese betaling of depositostrokie) per e-pos of faks aan my terug. Ongelukkig sal geen boeke sonder ’n geldige bestelling gedruk en versend kan word nie. U bestelling uit die eerste oplaag behoort ongeveer teen die middel tot einde van November 2015 by u naaste PostNet-tak (’n alternatiewe reëling is beskikbaar vir ander areas) afgelewer te word.

Hierdie is die ideale Kersgeskenk vir u familielede, deur ’n standvastige erfenis aan hulle na te laat waarvoor hulle u ewig dankbaar sal wees

 

Kontak besonderhede van Isak Bosman -

Isak Bosman (Dippenaar: b6c9d7e9f2[g3h1])

Hoofnavorser van DIPPENAAR-familiegeskiedenis (asook BOSMAN en LESCH)

E-pos          : isakbosman@gmail.com

Webwerf      : https://www.facebook.com/groups/DippenaarSA/

Posadres     : Posbus 1094, SANLAMHOF, 7532, Suid-Afrika

Selfoon        : +27 (0)84 444 9976 (na ure)

Faks            : +27 (0)86 514 4186

 

_________________________________________________________

Die Bezuidenhout Familie van Suid-Afrika -  Marius Bezuidenhout

Die 500 bladsye boek, wat handel oor die familie Bezuidenhout in Suid-Afrika, is tans beskikbaar. Die historiese boek omvat onder andere die volgende aspekte:

 • Die Bezuidenhout stamvader, Wijnand Leenders (1639-1673).
 • Die tweede geslag: Wynand Bezuidenhout (1674-1723).
 • Die derde geslag Bezuidenhouts, en hul wel en weë aan die Kaapse Oosgrens (1720-1790).
 • Die vierde geslag Bezuidenhouts en die Tweede Xhosa oorlog (1792), die Kolonie van Graaff-Reinet (1795), die Van Jaarsveld rebellie (1799) en die Slagtersnek opstand (1815/16).
 • Die Bezuidenhouts en die Groot Trek/Blaauwkrantz Moorde/Bloedrivier (1836-1842).
 • Bezuidenhout verset teen Britse imperialisme in Natal (1842) en in die Trans-Oranje (1842-1852).
 • President Bezuidenhout, leier van die Klein-Vrystaat Republiek (1876-1891).
 • Die Bezuidenhouts van Johannesburg (1850-1900).
 • Die Bezuidenhouts en die Eerste Anglo-Boere oorlog (1880-1881).
 • Die Bezuidenhouts en die Tweede Anglo-Boere oorlog (1899-1902).
 • (Ingesluit naamlyste van Bezuidenhout gesneuweldes, krygsgevangenes, bittereinders, konsentrasiekamp sterftes, ens.)
 • Die Bezuidenhouts en die Eerste Wêreld oorlog/Rebellie (1914-1918).
 • Die Bezuidenhouts en die Tweede Wêreld oorlog/Ossewabrandwag (1939-1945).
 • Die Bezuidenhouts en Apartheid (1948-1994).

 Bestellings kan geplaas word by: Marius Bezuidenhout

                                                    • Telefoon - 0123150323

                                                    • Epos - bezuidenhoutboek@gmail.com

 


 

DIE GESKIEDENIS VAN DIE RAUCH-FAMILIE IN EUROPA EN SUID-AFRIKA 1630 TOT 2013  -  HP RAUCH

Sien e-Winkel / e-Shop vir aankoop en inligting


 

 

My Voetpad oor Tagtig Jaar - GF Janse van Rensburg

Aankope by:  (Ds)  GF (Gert) Janse van Rensburg

                                Posbus 73965

                                Lynnwoodrif

                                0040

                                Sel – 0823732367  /  Tel – 012 8940114

                                gertjvr@telkomsa.net

                                Prys – R160-00 (posgeld uitgesluit)

 


Botes Stamregister & Kwartierstaat    -  Willie Johan Botes

Aankope by:  W Botes

                        

williebotes@mtnloaded.co.za

Webwerf     :   http://botes-stamboom.weebly.com/bestel-die-boek.html