D - H

Publikasie
Bladsy
Onderwerp
Teks
Bydaer
Datum
SAG Vol 2
403
d8
d8 se voorname is Johan George, en is oorlede te Elandskrans en begrawe te Watervalboven.
Johan van Gass
2008-08-27
d8;e2;f1 se voorname is Catharina Elizabeth, getroud met Hendrik Louis Volsckenk en het drie kinders:
Louis
Andre
Lizel
d8;e2;f2 se voorname is Johan Herman, eerste huwelik met Dina Wilhelmina Magdalena Landsberg wat oorlede is op 01/03/2001 te Benoni, en Johan Herman se tweede huwelik is met Martie van Dyk gebore op 09/02/1970 te Pretoria
SAG Vol 1
p307
DE BEER Catharina
Die moeder van Agatha BLOM is Catharina DE BEER en nie DE BERO nie. Sien Agatha BLOM se doopinskrywing.
Marie Meyer
2005-02-10
 
 
 
 
 
 
Publikasie
Bladsy
Onderwerp
Teks
Bydaer
Datum
SAG Vol 1
p?
DE BERAULT Louis
DE BERAULT en Catharina van die Kaap is *nie* die ouers van ene Catharina DE BERO nie (sien die errata by DE BERO Catharina)
Marie Meyer
2005-02-10
SAG Vol 1
p?
DE BERO Catharina
1. Die doopinskrywing het 'n tikfout: dit moet '1684' en nie '1784' lees nie.
Marie Meyer
2005-02-10
2. Hierdie doopinskrywing van 5 November 1684 is verkeerd gelees en Catharina se ouers is *nie* DE BERAULT en Catharina van die Kaap nie, maar 'the Catharina in question was the daughter of Kees de Boer and his wife Catharina van Malabar. Kees de Boer was the free-burgher Cornelis Claesz (from Utrecht)' en die presiese transskripsie is :' ? eodem dito [ie the same aforesaid = den 5 November [1684]] [kinderen] Catharina [ouders] Kees de Boer en Catharina [de getuigen] Marytie van Juffr.[ouw] Beroo ?' (My dank aan Mnr Mansell Upham.)
SAG Vol 4
59
DE JAGER, Isabella Hermina, b1c9d5e3 - huwelik
Isabella Hermina de Jager * 23.8.1811 was getroud met Andries Johannes BURGER, en nie met Andries Lodewyk Cronje nie. Vermoedelik is 'n ander Isabella Hermina de Jager (b1c9d4e7) * 13.9.1816 met Andries Lodewyk CRONJE getroud.
Leon Endemann
2005-05-18
SAG Vol 4
117
De Jongh
b7c1d8e4 Lourens Johannes de Jongh birth 27.12.1853 = 30/4/1854
Annemie Louw
2006-11-26
Information on grave is:Lourens Johannes de Jongh * 27/12/1853 + 17/08/1928 wife buried with him is Engelina Johanna Adriana Shreuder * 17/02/1958 + 13/07/1935
One of their children were:
Beatrix Johanna Petronella DE JONGH
*4/12/1888 +20/12/1949 maried to Johannes Michiel Adriaan Louw* 29/7/1881 = 11/9/1881 + 21/5/1942 Malmesbury farmer Diepkloof
Source of information is Malmesbury old grave yard
SAG Vol 10
363
De Savoye, Jacques
Die volgende inligting kan by die stamvader en sy kinders bygevoeg en verander word (daar is 2 bykomende kinders):
Leon Endemann
2005-03-09
Jacques de Savoye * c. 1636 + c.1717 s.v. Jacques de Savoye en Jeanne van der Zee x c.1665 Christine DU PONT van Ath xx c. 1686 Marie Madeleine LE CLERCQ van Doornik + c. 1721
b1 Jeanne x Andr? DU PONT + c. 1686
b2 Jacques = Gent Jun. 1667
b3 Juliana Ludovica * 16.5.1671 + Gent Mei 1671 (2 weke oud)
b4 Margarita Theresia * 4.9.1672
b5 Barbara Theresia * 20.5.1674
b6 Christianus * 27.6.1676 # Gent 30.9.1676
b7 Susanna * 27.1.1678
b8 Jacques = Middelburg 12.4.1687
b9 Aletta = Kaapstad 17.7. 1789
b10 Philippe Rudolph = Paarl 29.8.1694
(Bronne: Boucher: French speakers at the Cape pp 265-267; Hugenotebloed in ons Are pp 19, 20)
SAG Vol 8
136
Du Plessis, Elizabeth Maria, a1b1c5d5e3f9-5/12/1817
Volgens SAG is voornoemde Elizabeth Maria getroud met Elizabeth Margaretha du Plessis en 'n tweede keer met Aletta Sara Sophia Muller.Volgens die pa, Paulus Jacobus se SK was f9 Pieter Johannes wat die huwelike meer aanvaarbaar maak.
David van der Merwe
2005-02-08
SAG Vol 8
134
DU PLESSIS, Paul Johannes b1c5d4e6f4 - foutiewe koppeling
Paul Johannes du Plessis is die seun van Frans Philip du Plessis (b1c5d4e7) en Cornelia Gertruida du Plessis en NIE van Paulus Jacobus du Plessis en Anna Magdalena du Plessis nie (volgens Doopregister Graaff-Reinet 4.5.1814). Paul Johannes en Lasya Susanna Venter het ten minste 12 kinders gehad. Lasya is in 1884 dood, vgl. boedel VAB MHG V369. Paul Johannes se tweede huwelik met Gerbrecht Elisabeth Venter c. 1842 word dus betwyfel.
Barend J Venter
2004-03-19
SAG Vol 8
136
Du Plessis, Paulus Jacobus, a1b1c5d5e3-19/9/1779
Sterfplek word aangegee as Cradock terwyl sy SK dit aangee as Groote Doorn Bosch, Zwagershoek, Somerset-Oos.
David van der Merwe
2005-02-08
SAG Vol 8
334
DU PREEZ, Philippe, b6
"Philippe ... x Elisabeth PR?VOT ..."
Arno Barnard
2004-08-24
 
moet dalk eerder lees:
 
"Philippe ... x Isabeau PR?VOT ..."
 
sien:
SAG 8, p449 PR?VOT, Elisabeth en Isabeau
ook
SAG 7, OLIVIER, Johannes (Jan) Cornelizoon, b2c2
SAG Vol 2
225
Erasmus, Abraham Stephanus, b6c2d3e8 - tweede huwelik
In SAG 2 word foutiewelik 'n tweede huwelik van Abraham Stephanus Erasmus met Margaretha Elizabeth Jacobs gegee. Sy oudste seun, Abraham Stephanus (f1) * 11.8.1835 is getroud met Johanna Elizabeth Margaretha Jacobs * 12.1.1838, d.v. David Johannes Jacobs en Maria Magdalena Oberholzer.
Maureen de Villiers
2004-05-13
 
 
 
 
 
 
Publikasie
Bladsy
Onderwerp
Teks
Bydaer
Datum
SAG Vol 12
210
f1g1 STEYN, Hermanus - Eggenote se inligting foutief
P214 by f1g1 Hermanus STEYN * Uitenhage c. 1809 = 22.5.1809 word sy vrou Maria Catharina Margaretha KRUGER * Cradock 11.1.1815 = Graaff-Reinet 27.3.1815 aangedui as synde ?n suster van President S J P Kruger. Dit is foutief! Sy was NIE ?n suster van die ou president nie maar die dogter van Johannes Jacob Kruger en Maria Margaretha VORSTER. Getuies by haar doop: Hendrik Kruger, Anna Catharina Steenkamp, Jan Hendrik Nienaber, Maria Jacoba Van Den Berg. Bron: Databasis van Kruger dope saamgestel deur Dirkie Kruger en geredigeer deur Barry Kruger.
Barend J Venter
2005-09-30
SAG Vol 2
289
Ferreira, Ignatius Marthinus, b7c1 - huwelike
Ignatius Marthinus se eerste vrou is in 1822 oorlede (vergelyk SAG 6 p. 258), en is na haar man se dood met Ignatius Johannes MULLER getroud op 4.11.1792. Ignatius Marthinus is vermoedelik oorlede na die geboorte van sy tweede seun in 1790. Verdere inligting is gepubliseer deur Glenda Raad in Capensis, Kwartaalblad van GGSA Wes-Kaap, Maart 2004.
Maureen de Villiers
2004-05-28
De Villiers/Pama deel 1
222
FEYT, Coenraad Hendrik, b7 - huwelik
Fout: x Barbara KRUGEL
Leon Endemann
2006-04-26
Korreksie: x Barbara KRUGER
SAG Vol 2
310
FISCHER, Ryk Le Sueur, b2c4d1e6
Die naam Ryk Le Sueur moet verander word na Ryk Henry * 1.11.1864 = Groote Kerk, Kaapstad 11.12.1864 + 22.2.1928(Bron: Kaapstad Doopregister G1-8/20, G1-8/21 inskrywingnr. 58, Boedelverwysing 20529)
Leon Endemann
2005-05-10
SAG Vol 2
344
Fourie, Andries, b14c8d6
Andries Fourie = Graaff-Reinet 28.9.1800 se oudste kind se naam verskyn nie hier nie. Hy moet wees (e1)Stephanus Andries Adriaan Smit x Johanna Catharina/Christina LUBBE * 9.9.1835 = Cradock 15.5.1836 + "Grootkraal", dist. Aliwal-Noord 28.1.1884 (KAB: MOOC 6/9/209: 8725 (1884)) d.v. Johannes Hendrik Lubbe en Anna Gloudina de Klerk.
Maureen de Villiers
2004-06-04
Die genealogiese nommers van sy vier susters moet elkeen een nommer afskuif (e2 tot e5).
SAG Vol 12
219
foutiewe doopdatum
by g4 Pieter Christian de Jager STEYN staan daar dat hy gebore is 11.2.1832 en gedoop is 23.12.1810
Lodewyk Steyn
2008-12-17
Dus: 22 jaar voor sy geboorte gedoop!!
Ek het nog nie die korrekte gegewens nie.
SAG Vol 9
91
Gideon Jacobus KOCH
My oupa se sterfdatum word aangegee as 1.6.1915. Volgens 'n afskrif van sy sterftekennis K1803 in my besit behoort die datum 6.1.1915 te wees.
Lucas Rinken
2004-06-12
SAG Vol 2
p451 b
Gildenhuizen Johanna
Volgens SAG word haar ouers vermeld as Arend Gildenhuizen en Judith Smit(Schmidt). Judith is egter oorlede in 1713. Arend trou weer op 23 Januarie 1718 met Maria Dirkse.
Johan J Pottas
2004-05-13
SAG Vol 2
518
Greeff. Drie foute.
This information comes from the Greeff Family Website, from the web page:
Francois Greeff
2007-10-14
http://www.greeff.info/tng01/sagerrata.php
_________________________________
The Greeff entry in South African Genealogies contains several errors. This page serves to point out errors and contradictions in SAG, and, where possible, to supply detailed, supported corrections.
 
Error 1. The ninth child of Matthias Greeff and Susanna Claassen.
 
The ninth child of Matthias Greeff and Susanna Claassen is incorrectly reported to be:
b9 Jacobus x 14.1.1725 Maria Lowrens.
 
The ninth child of Matthias Greeff and Susanna Claassen was, in fact, Adrianus, who was baptised at Stellenbosch on 21 May 1702. For further information and evidence, please click on the link:
http://www.greeff.info/tng01/matthijsgreeffandhischildren.php
 
Error 2. Andries Albertus Greeff and his wife.
 
SAG, vol 2, page 518, reports:
e7 Andries Albertus =22.7.1777 x Swartland 1.3.1801 Beatrix Aletta Lategan.
Cross reference to the Lategan entry, Vol 5, pp 54 & 56, reveals that SAG lists two different girls, both Beatrix Aletta Lategan (b7c2 and b1c4), who are both recorded as marrying Andries Albertus Greeff at Swartland on 1 March 1801.
 
It is, in fact, Beatrix Aletta Lategan, b7c2, who married Andries Albertus Greeff. For further information and evidence, please click on the link:
http://www.greeff.info/tng01/greefflateganmarriages.php
 
Error 3. Susanna Hendrika Greeff x Andries Hermanus Olivier.
 
SAG, Vol 2, p518, reports:
f8 Susanna Hendrika * 6.1.1803 = Paarl 13.2.1803 x George 1.4.1833 Andries Hermanus OLIVIER
f5 Susanna Hendrika = 27.10.1811 x George 1.4.1833 Andries Hermanus OLIVIER
 
With thanks to Paul Bosman who pointed out this error on the SA Genealogie mailing list (From: Paul Bosman, To: SAGenealogie@yahoogroups.com, Sent: Friday, September 21, 2007 9:19 AM, Subject: [SA-Gen] Susanna Hendrika GREEFF)
 
It is, in fact, Susanna Hendrika Greeff, = 27.10.1811 (do Andries Albertus and Beatrix Aletta Lategan) who married Andries Hermanus Olivier. I gratefully thank Ronel Olivier for sending me the proof of this, by copying a death notice and its reference number to me. Ronel wrote:
Olivier, MOOC 6/9/124 Ref 4518
NAAM: Susanna Hendrika GREEFF
GEBORE: *Oudtshoorn
OUERS: dv Andries en Beatrix Aletta GREEFF
OUDERDOM: 56j9m
BEROEP: Boervrou
WOONPLEK: Armoed Oudtshoorn
EGGENOOT: Andries Hermanus OLIVIER + Armoed distrik Oudtshoorn
Geen kinders
Get GJ Olivier
Geliaseer 01.08.1868
Hierdie Sk is ongedateer geteken. Daar was geen besitting genoem nie. Ek vermoed sy het by die GJ Olivier gewoon aangesien die persoon wat die SK teken gewoonlik teenwoordig was ten tye van die afsterwe, of die lyk uitgeken het.
Daar was geen testament nie.
 
 
Paul Bosman tells me that SAG, Vol 1, reports that Combrink married Susanna Hendrika Greeff, but gives no indication which of the two cousins (the girls' fathers were brothers) Combrink married.
 
In fact, Combrink married the daughter of Hendrik Greeff and his wife Susanna Maria (born Greeff) and Olivier married the daughter of Andries Albertus Greeff and Beatrix Aletta Lategan.
SAG Vol 1
523
Huwelik van Anna Louisa BUYS b10c3d1
Dit word aangedui dat sy met JC KRUGER getroud is. Dis nie korrek nie. Sy was getroud met Philippus Petrus DU TOIT * 29 Jul 1790 vgl met SAG 13 bl 255
Fanie Buys
2008-07-16
 
b10c8 Anna Louisa BUYS x Jacob Casper KRUGER b2c5d2 (SAG 4 bl 482)