SA Familieregisters vol 2: Ba - Bei

R300.00
SKU: ISBN 978-0-7972-1346-3
SA Familieregisters vol 2: Ba-Bei
Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) het reeds geruime tyd die uitgee van ‘n nuwe CD-reeks as waardige opvolger vir die vorige Suid-Afrikaanse Geslagregisters (SAG) reeks in die vooruitsig gestel. Sopas het die volgende deel in die nuwe reeks verskyn genaamd Suid-Afrikaanse Familieregisters oftewel SAF vol. 2: Ba - Bei.  Hierdie CD bevat nuwe en aanvullende inligting t.o.v. vanne beginnende met die letter Ba tot Bei. Daar is tans ongeveer 225 families teenoor die 194 families wat in die SA Geslagregisters gepubliseer was. Ook is die familie inligting waar moontlik bygewerk vanaf ca. 1850 tot 1930. Die aantal reëls met inligting het verhoog van 8 981 na 36 368. 
 
Klik hier vir 'n lys van vanne wat op die CD is.
 
Die nuwe SAF reeks CD’s sal slegs hier by GISA bestel kan word. 
 
SA Family Register Vol 2: Ba - Bei
The Genealogical Institute of South Africa (GISA) who has envisaged the publishing of a new CD series for some time has now embarked on this project as a worthy successor to the previous South African genealogies (SAG) series. Just now the next volume is this new series named South African Family Registers or SAF Vol. 2: Ba-Bei has become available.This CD contains new as well as upodated information on surnames commencing with the letter Ba to Bei. There are now approximately 225 families as against the 194 families published in the SA Genealogies. Where applicable family information was augmented from ca. 1850 up to approximately 1930. The total lines of information have increased from 8 981 to 36 368.  
 
Click here for a list of surnames available on the CD.
 
The new SAF series on CD will only be available here at GISA.

 

Prys: R300.00