SA Familieregisters vol 20: Kock - Ky

R300.00
Publikasie datum: 
2012-03
SKU: ISBN 978-0-7972-1353-1
SA Familieregisters vol 20: Kock - Ky
Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) het reeds geruime tyd die uitgee van ‘n nuwe CD-reeks as waardige opvolger vir die vorige Suid-Afrikaanse Geslagregisters (SAG) reeks in die vooruitsig gestel. Sopas het die volgende deel in die nuwe reeks verskyn genaamd Suid-Afrikaanse Familieregisters oftewel SAF vol. 20: Kock - Ky.  Hierdie CD bevat nuwe en aanvullende inligting t.o.v. vanne beginnende met die letter Kock - Ky. Daar is tans ongeveer 210 families teenoor die 182 families wat  in die SA Geslagregisters gepubliseer was. Ook is die familie inligting waar moontlik bygewerk vanaf ca. 1850 tot 1930. Die aantal reëls met inligting het verhoog van 11 812 na 37 635.  
Die nuwe SAF reeks CD’s sal slegs hier by GISA bestel kan word. 
 
SA Family Register Vol 20: Kock - Ky
The Genealogical Institute of South Africa (GISA) who has envisaged the publishing of a new CD series for some time has now embarked on this project as a worthy successor to the previous South African genealogies (SAG) series. Just now the next volume is this new series named South African Family Registers or SAF Vol. 20: Kock - Ky has become available.This CD contains new as well as upodated information on surnames commencing with the letter Hib to I. There are now approximately 210 families as against the 182 families as published in the SA Genealogies. Where applicable family information was augmented from ca. 1850 up to approximately 1930. The total lines of information have increased from 11 812 to 37 635. 
The new SAF series on CD will only be available here at GISA.

 

Prys: R300.00