Gratis individuele vanne

NB: ALLE GRATIS INLIGTING IS TANS NIE BESKIKBAAR, GISA IS BESIG OM DIT TE HERLAAI - KONTAK bestellings@gisa.org.za MET U VERSOEK
ALL FREE SURNAMES IS NOT AVAILABLE AT THE MOMENT, GISA IS BUSY TO RELOAD THEM - CONTACT bestellings@gisa.org.za WITH YOUR REQUEST

GISA besit outeursregte op alle publikasies wat deur GISA gepubliseer word, hetsy in druk- of elektroniese formaat, ingevolge die Wet op Outeursreg No 98 van 1978. Geen publikasie van GISA mag, in geheel of ten dele, gedupliseer en beskikbaar gestel word (in enige formaat hoegenaamd) aan enige ander persoon, hetsy gratis of teen vergoeding nie.

Waar inligting vervat in GISA in enige ander publikasie aangehaal word ingevolge die “billike gebruik” beginsel, moet die bron asook die naam van GISA erken word, bv: “Erkenning: “SA Geslagsregisters” vol 2, Genealogiese Instituut van SA, Stellenbosch, 1989, p. 212”.

Hierdie is die gratis vanne. Hulle bestaan uit minder as 8 reëls. Vanne nie hier gelys is onder die e-Winkel / e-Shop gedeelte beskikbaar. Klik hier vir toegang tot die e-Winkel / e-Shop inligting - Individuele vanne

GISA owns the copyright on all publications published by GSA, whether they be in hard copy or electronic cormat, according to the Copyright Act No 98 of 1978. No publication of GISA may, whether partly or fully, be duplicated and made available (in any format whatsoever) to any third par;ty, whether free or for payment.

Where information contained in any GISA publication is quoted in any other publication according to the “fair use” principle, the source as well as the name of GISA must be acknowledged, for e.g: “Acknowledgement: “SA Genealogies” vol 2, Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 1989, p 212.”

These are the free surnames - they contain less than 8 lines of data. In the e-Winkel/e-Shop you will find further family surnames which are for sale and contain more information. Click here to be redirected - Individuele vanne

Naam Submitted Date Reel/s Version Bygewerk Reel/s Leer naam
EADES 4 1.0 01/04/2010
BAAK 3 1.0 1/1/1989
BAARDEN / BARDIEN 7 1.0 1/1/1989
BAARSENBURG 4 1.0 1/1/1989
BACHNISCH 4 1.0 1/1/1989
BACKEMEYER 5 1.0 1/1/1989
BACKER 3 1.0 1/1/1989
BACKMANN 4 1.0 1/1/1989
BACKWELL 4 1.0 1/1/1989
BACON 4 1.0 1/1/1989
BADHAM 4 1.0 1/1/1989
BAERFELD 4 1.0 1/1/1989
BAHL 4 1.0 1/1/1989
BAHR 8 1.0 1/1/1989
BALES 7 1.0 1/1/1989
BALGER / BOULGER 3 1.0 1/1/1989
BALHÃO 7 1.0 1/1/1989
BALLACK 7 1.0 1/1/1989
BALME 2 1.0 1/1/1989
BALZER 8 1.0 1/1/1989
BAMPTON 5 1.0 1/1/1989
BANGARD / BANYARD 7 1.0 1/1/1989
BANNATYNE 4 1.0 1/1/1989
BANQUIER 3 1.0 1/1/1989
BAPTIST 3 1.0 1/1/1989
BARANSKY 4 1.0 1/1/1989
BARAU 5 1.0 1/1/1989
BARENSKI 6 1.0 1/1/1989
BARGER 4 1.0 1/1/1989
BARKELS 03-04-2005 3 1.0 1/1/1989
BARKEMEYER 3 1.0 1/1/1989
BARNETT 5 1.0 1/1/1989
BARNEY 3 1.0 1/1/1989
BARNSBY 3 1.0 1/1/1989
BARONY / BARONIE 5 1.0 1/1/1989
BARRACLOUGH 3 1.0 1/1/1989
BARRATT 5 1.0 1/1/1989
BARRETT 7 1.0 1/1/1989
BARREVOETS 7 1.0 1/1/1989
BARROW 3 1.0 1/1/1989